stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het programma Onderwijsomgeving beoogt het Stimuleringsfonds door de inzet van ontwerpers nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren. Het fonds zette hiertoe twee Open Oproepen uit, de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (april 2014) en de Open Oproep Onderwijsomgeving (september 2014). Hieruit kwamen in totaal veertien projecten voort op het raakvlak van onderwijs en ontwerp.

Gepubliceerd: 12 februari 2015

halleyvi20121109mainimg.jpg

Werkplaats Centraal | do|ob i.s.m. Studio Makkink & Bey

10 november 2014
Architect en onderzoeker Dirk Osinga van do|ob en ontwerper Jurgen Bey en architect Rianne Makkink (beiden van Studio Makkink & Bey), willen de werkplaats van de toekomst onderzoeken en verbeelden.
Het doel van het verkennend onderzoek Werkplaats Centraal, vakmanschap en de werkplaats in de 21e eeuw is om de bestaande werkplaatsen in het beroepsonderwijs, het onderwijsgebouw en de relaties met de omgeving te analyseren en te evalueren. Daarnaast richt het onderzoek zich op de gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, vakmanschap en de werkplaats in de 21e eeuw.

Hoe zou de toekomstige werkplaats kunnen functioneren in het licht van de nieuwe visies op het beroepsonderwijs, technologische ontwikkelingen en de creatieve industrie? De ontwerpers willen een onderwijsvisie formuleren op basis van verschillende technologische en sociale trends, welke uitgaan van de werkplaats als de ruimte waar vakmanschap wordt onderwezen en in de praktijk wordt gebracht. Daarnaast worden er diverse ontwerpvoorstellen gemaakt gericht op de hardware (architectuur & infrastructuur) en software (organisatie van het onderwijs) van het middelbaar beroepsonderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Dit project wordt ondersteund in het kader van de Open Oproep Onderwijsomgeving.