stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het programma Onderwijsomgeving beoogt het Stimuleringsfonds door de inzet van ontwerpers nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren. Het fonds zette hiertoe twee Open Oproepen uit, de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (april 2014) en de Open Oproep Onderwijsomgeving (september 2014). Hieruit kwamen in totaal veertien projecten voort op het raakvlak van onderwijs en ontwerp.

budafabriekweb.jpg

Vijf modellen voor een nieuwe ambachtsschool

Het ambacht mag de laatste jaren in creatieve kringen steeds meer aandacht krijgen, voor een grotere toestroom naar het ambachtsonderwijs heeft dat niet gezorgd. Sterker nog, het MBO kampt met dalende leerlingaantallen en een slecht imago. Het project ‘Ambachtsschool Revisited’ wil via een ontwerpend onderzoek alternatieven aandragen die het Nederlandse beroepsonderwijs relevanter en aantrekkelijker kunnen maken.
‘Een groot probleem van veel mbo-scholen is dat ze moeite hebben leerlingen te vinden’, zegt Eireen Schreurs van suboffice architecten die meewerkt aan het onderzoek ‘Ambachtsschool Revisited’. Schreurs: 'De scholen en de politiek hebben tot nu toe de blik vooral naar binnen gericht. Om daar verandering in te brengen zijn wij in het buitenland op zoek gegaan naar goede voorbeelden. Deze ideeën proberen we nu in een vorm te gieten die schoolbesturen zal inspireren.' Als scholen alleen daar al ideeën daar uit oppikken, dan zijn wij gelukkig.’

Ambachtsschool Revisited wordt uitgevoerd door onderzoekers en architecten Susanne Pietsch (TU Delft), Eireen Schreurs, Sereh Mandias en architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen. Om antwoord te vinden op de vraag hoe scholen kunnen profiteren van een ambachtscultuur bestudeerden zij zulke culturen in Duitsland, Engeland, Zwitserland en Oostenrijk. Daar bezochten zij scholen, maar ook andere instituten en bedrijven zoals onderzoekscentra, toonzalen en werkplaatsen.

‘Die instituten zijn sterk aan regionale economieën gekoppeld, strategisch gelegen en ze hebben een huisvesting die zich zichtbaar onderscheidt’, vertelt Schreurs. ‘Samen vormen ze netwerken die elkaar ondersteunen, scherp houden en versterken. In alle best practices profiteert de beroepsschool van deze samenwerking, en helpt zij omgekeerd het imago van de beroepspraktijk te versterken.’

De Nederlandse situatie steekt daar schril bij af. ‘In Nederland troffen we veel introverte en generieke schoolgebouwen aan, die een eigen identiteit ontberen en zich afkeren van hun omgeving. En ook de relaties tussen bedrijven en scholen zijn, enkele goede uitzonderingen daargelaten, beperkt.’
VocationalschoolinGordolaweb.jpg
Vijf denkmodellen

Vijf modellen werden ontwikkeld in antwoord op de ruimtelijke vraag hoe de verbinding tussen de school, het beroepenveld en de maatschappij versterkt kan worden. Schreurs: ‘We hebben vijf ruimtelijke denkmodellen voor de nieuwe ambachtsschool ontwikkeld, waarbij elk model is gebaseerd op een combinatie van eigenschappen van buitenlandse voorbeelden. Daarbij hebben we gekeken naar de positie in de stad, de verbindingen en de samenwerkingen die de school kan aangaan en de architectuur die daar bij past.’

De vijf modellen zijn ‘het gildehuis’, waarin beroepsverenigingen een actievere rol spelen, ‘het kenniscentrum’, waarbij kennis van het maken verbonden wordt met opleidingen voor specifieke beroepsgroepen, ‘de winkelschool’, waarbij scholen gekoppeld worden aan winkelconcepten, ‘de bedrijfsschool’, die school en leerbedrijf tegelijk is, en tenslotte de wijkschool, die sterk op de omliggende wijk is gericht.

De modellen worden begin 2016 aan een groep experts voorgelegd. Rekening houdend met hun commentaar worden de scenario’s concreet uitgewerkt voor een bepaalde locatie, om ze zo tastbaar mogelijk te kunnen presenteren. ‘We hopen op een vruchtbare discussie. In het ideale geval kunnen wij onze uitgangspunten testen bij het ontwerp van een concrete case.’

Gepubliceerd: 17 november 2015

Lees hier de toekenning.

downloads

gerelateerd:

x
onderwijsconcepten
x
schoolgebouwen
x
makersonderwijs
MakingSchoolwebsite_th.jpg

Making School op Dutch Design Week

De expositie Making School onderzocht de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leer... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
kb5MVH4934kopieweb_th.jpg

School College op Dutch Design Week

De emancipatie van de MBO leerling stond centraal in het [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_college/ School College], dat het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week.... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
hmcworkshop15web_th.jpg

Je eigen gang gaan: Leerlingen bouwen mee aan flexibele school

Leerlingen van het Vathorst College in Amersfoort en het Hout en Meubileringscollege in Amsterdam werken samen met twee ontwerpers aan flexibele units die hun schoolgebouw laten meebewegen met de tijd... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
pixel1web_th.jpg

School Around: Pencil vs pixel, het lokaal van de toekomst

Designonderzoek test de toekomst van het klaslokaal. Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit, nu technologische ontwikkelingen elkaar zo rap opvolgen? Pencil vs Pixel geeft een alternatie... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
CHK9811web_th.jpg

De Stad als Onderwijsomgeving

Hoe ziet het middelbaar beroepsonderwijs van de toekomst eruit en welke ruimtelijke vertalingen dienen hiervoor te worden gemaakt? Welke kansen biedt de stad bij deze onderwijsvernieuwing? Deze vragen... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
schoolaroundlarge899341_th.jpg

School Around: School around gaat van start!

Op 21 mei 2015 is School Around officieel van start gegaan met project Pencil vs. Pixel. Tweedejaars mbo-studenten krijgen de komende twee maanden les in een speciaal ontworpen klaslokaal en maken geb... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
006representatieveafbeelding_th.jpg

Frysklab | Bibliotheekservice Fryslan

[b]Via het project FryskLab geven drie provinciale samenwerkingspartners, Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, gezamenlijk invulling aan het concept... meer >
makersonderwijsonderwijsconcepten
22124232258279d89c48eoweb_th.jpg

Docenten in de rol van leerling

Als docent net zo vrij als een leerling aan de slag met ‘maken’? Met alle nieuwe technieken van nu. In de herfstvakantie van 2015 deden 33 docenten mee aan het Teacher Maker Camp in de Waag. ... meer >
makersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
kb5MVH3533kopie_th.jpg

School Lunch op Dutch Design Week

Verdroging, verzuring, ondervoeding en overvoeding, verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering… woorden die naar boven komen als we het hebben over de manier waarop ons eten nu geproduceerd en g... meer >
onderwijsconcepten
006representatieveafbeelding_th.jpg

FLEX TEST ROC van start!

Een hybride leer-werk landschap voor Amsterdam. Hoe kunnen hybride leeromgevingen bijdragen aan meer flexibiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam, als antwoord op de dynamiek van econ... meer >
schoolgebouwen
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic_th.jpg

Over Leeromgeving van de toekomst

De veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: over het klaslokaal, het schoolgebouw, de locatie van het schoolgebouw in een stad of in een r... meer >
schoolgebouwen
hackthebrain2web_th.jpg

Hack the Brain: Hack the brain for Education van start!

Na een succesvolle eerste editie van Hack the Brain in 2014, komt Waag Society dit jaar met een tweede editie: Hack the Brain for Education. Met een 3-daagse hackaton, publiek debat en een publicatie ... meer >
makersonderwijs
IMG3849kl_th.jpg

Mediawerf | The Patching Zone ism Zadkine

The Patching Zone heeft in samenwerking met regionaal opleidingencentrum Zadkine een mediawerf opgezet. De mediawerf is een werkplaats voor het techniekcluster van Zadkine, waarvan de opleiding Human ... meer >
onderwijsconcepten
beeldweb_th.jpg

De beste brain hacks voor het onderwijs

In juni 2015 kwamen neurowetenschappers, (software)ontwikkelaars en onderwijsprofessionals bijeen in Amsterdam voor de bijeenkomst Hack the Brain for Education. Zes interdisciplinaire teams werkten dr... meer >
makersonderwijs
141024MUReversedSchoolHannekeWetzer15web_th.jpg

Leerling wordt meester in The Reversed School

In een klassieke Amerikaanse schoolbus vol computers reden studenten van SintLucas in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week 2015 langs een aantal verzorgingshuizen in de stad. In het kader van The Re... meer >
onderwijsconcepten
standpunt3hal_th.jpg

Ruimtelijke strategieën voor een zelfbewust beroepsonderwijs | Arconiko

[b]Arconiko wil aantonen dat een goede ruimtelijke opzet en organisatie een essentiële rol speelt bij het vergroten van het zelfbewustzijn van het beroepsonderwijs, zowel voor de sector als voor de i... meer >
schoolgebouwen
excursieintro_th.jpg

School Excursie op Dutch Design Week

Het veranderend beroepenveld en de betekenis hiervan voor het beroepsonderwijs stonden centraal in de [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_excursie/ School Excursie], die het Stimuleringsf... meer >
onderwijsconcepten
kb5MVH7352kopie_th.jpg

School Workshop op Dutch Design Week

In [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_workshop/ School Workshop] bouwden leerlingen onder leiding van ontwerper Daniel de Bruin robots die hun leven kunnen helpen. Door zo snel mogelijk ... meer >
makersonderwijsprofessionalisering docenten
AD1922web_th.jpg

Collectief de school vernieuwen

The New School Collective verenigt onderwijs- en kunstprofessionals in een gezamenlijke zoektocht naar een antwoord op de vraag ‘Wat is een school?’. Experimentele en artistieke strategieën helpe... meer >
onderwijsconcepten
playgroubds1web_th.jpg

Playgrounds: De creatieve werkplaats als leerplaats

In het project Playgrounds bezoeken docenten en leerlingen creatieve werkplaatsen in de buurt van de school. Daar ervaren ze in workshops het creatieve maakproces. Om die ervaring vervolgens te vertal... meer >
makersonderwijsprofessionalisering docenten
loader