stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het programma Onderwijsomgeving beoogt het Stimuleringsfonds door de inzet van ontwerpers nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren. Het fonds zette hiertoe twee Open Oproepen uit, de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (april 2014) en de Open Oproep Onderwijsomgeving (september 2014). Hieruit kwamen in totaal veertien projecten voort op het raakvlak van onderwijs en ontwerp.

playgroubds1web.jpg

Playgrounds: De creatieve werkplaats als leerplaats

In het project Playgrounds bezoeken docenten en leerlingen creatieve werkplaatsen in de buurt van de school. Daar ervaren ze in workshops het creatieve maakproces. Om die ervaring vervolgens te vertalen naar hun eigen vak en onderwijspraktijk.
Beeldend kunstenaar Carolien Oostveen neemt in het programma Playgrounds docenten en leerlingen van het ROC Midden-Nederland in Utrecht mee naar werkplaatsen en ateliers in de buurt van de school. Door zelf in workshops het proces van maken te ervaren komen deelnemers in aanraking met de specifieke kwaliteiten van de werkplaats en van hun gebruikers.

Dat confronteert docenten en leerlingen met hun eigen manier van werken. Ervaringen die ze vervolgens samen vertalen naar hun eigen vak en onderwijspraktijk en zo tot onderwijsvernieuwing te komen. Playgrounds is onderdeel van het grotere project Playgrounds & Building Conversation dat de professionele ontwikkeling van docenten wil vergroten. Beide projecten doen dit door ervaringen uit de wereld van kunst en creatieve industrie in te zetten en een relatie aan te gaan met de fysieke omgeving van de school.
playgrounds5web.jpg
3Dprint-atelier

De eerste serie van zes bijeenkomsten is in het najaar van 2015 afgerond. Tien leerlingen en twee stagiaires van de opleiding sociaal werk bezochten zes verschillende werkplaatsen. Ze waren op bezoek in het atelier van twee beeldend kunstenaars, bij een keramist, een 3Dprint-atelier, een theater, een drukkerij-printerij en in een muziekstudio. Het vinden van kunstenaars en creatieven voor dit project was geen probleem, constateerde Carolien Oostveen. De school uitgaan en ergens anders leskrijgen heeft volgens haar potentie. ‘Kunstenaars en creatieven stellen graag hun werkplaats open.’

Naast Carolien Oostveen was ook Anouk Saleming, schrijver van theaterteksten en theatermaker, als host bij alle workshops aanwezig. Zij hielp niet alleen bij het stimuleren van de deelnemers in het onderzoeken en leren in de werkplaatsen, maar ook bij de vertaling naar de eigen leer- en lespraktijk. In elke middag zaten momenten van brainstormen, ontwerpen, maken en reflectie. ‘Vaak kwamen de leerlingen druk en onstuimig binnen,’ vertelt Carolien. ‘Maar zodra ze iets gingen maken, werd het rustig. In de werkplaats van de keramist was de groep echt heel gefocust. Wij vroegen ons af of de ruimte dat afdwingt met haar breekbare materialen.’

playgroudns8web.jpg
Kunstenaar in de hoek

In iedere werkplaats was ook een kunstenaar onopvallend aanwezig, die reflecteerde op de bijeenkomst. Bij het keramiek-atelier was dat acteur en regisseur Alexander de Vree. Hij zat rustig in een hoekje te typen, terwijl iedereen bezig was. Na afloop gaf hij in een kleine voorstelling zijn kijk op de middag. Carolien: ‘Dat geeft een extra laag voor de leerlingen. Zo kan je zelf opnieuw zien hoe je gehandeld hebt.’ In gesprekken werd vervolgens teruggeblikt op de middag. ‘Het was heel spannend en voedend voor de leerlingen en het is ook een mooie opstap naar de workshops met docenten.’

In het voorjaar van 2016 is de tweede serie bezoeken aan creatieve werkplaatsen met docenten van dezelfde opleiding gepland. ‘Het reflectieve deel zal voor docenten intensiever zijn,’ verwacht Carolien. Playgrounds wil docenten tenslotte aan het denken zetten over hun eigen wijze van lesgeven. Hen laten ontdekken wat makerschap kan doen en wat het voor impact het kan hebben op hun onderwijspraktijk. Ook wil het programma docenten laten bedenken wat je met leerlingen allemaal kunt ondernemen door je les en lokaal een werkplaats te laten zijn of door het buiten de school te zoeken. ‘Op deze manier krijgen ze weer zin om hun eigen lessen te (her)ontwerpen en wordt hun makerschap als docent aangewakkerd.’

Het Lectoraat Kunst en Professionalisering van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar Carolien Oostveen programmamaker is, ontsluit de kennis en de ervaring die opgedaan is tijdens beide projecten - Playgrounds en Building Conversation - op het digitale platform Musework.

Gepubliceerd op 27 januari 2016.

gerelateerd:

x
makersonderwijs
x
professionalisering docenten
kb5MVH7352kopie_th.jpg

School Workshop op Dutch Design Week

In [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_workshop/ School Workshop] bouwden leerlingen onder leiding van ontwerper Daniel de Bruin robots die hun leven kunnen helpen. Door zo snel mogelijk ... meer >
makersonderwijsprofessionalisering docenten
MakingSchoolwebsite_th.jpg

Making School op Dutch Design Week

De expositie Making School onderzocht de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leer... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
22124232258279d89c48eoweb_th.jpg

Docenten in de rol van leerling

Als docent net zo vrij als een leerling aan de slag met ‘maken’? Met alle nieuwe technieken van nu. In de herfstvakantie van 2015 deden 33 docenten mee aan het Teacher Maker Camp in de Waag. ... meer >
makersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
hackthebrain2web_th.jpg

Hack the Brain: Hack the brain for Education van start!

Na een succesvolle eerste editie van Hack the Brain in 2014, komt Waag Society dit jaar met een tweede editie: Hack the Brain for Education. Met een 3-daagse hackaton, publiek debat en een publicatie ... meer >
makersonderwijs
beeldweb_th.jpg

De beste brain hacks voor het onderwijs

In juni 2015 kwamen neurowetenschappers, (software)ontwikkelaars en onderwijsprofessionals bijeen in Amsterdam voor de bijeenkomst Hack the Brain for Education. Zes interdisciplinaire teams werkten dr... meer >
makersonderwijs
playground_th.jpg

Docenten op zoek naar inspirerende gespreksvormen

In Building Conversation onderzoeken docenten verschillende gespreksvormen met het oog op innovatie in de eigen lespraktijk. Het gesprek staat centraal. Maar ook wat het betekent om deel te nemen aan ... meer >
professionalisering docenten
kb5MVH4934kopieweb_th.jpg

School College op Dutch Design Week

De emancipatie van de MBO leerling stond centraal in het [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_college/ School College], dat het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week.... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
budafabriekweb_th.jpg

Vijf modellen voor een nieuwe ambachtsschool

Het ambacht mag de laatste jaren in creatieve kringen steeds meer aandacht krijgen, voor een grotere toestroom naar het ambachtsonderwijs heeft dat niet gezorgd. Sterker nog, het MBO kampt met dalende... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
hmcworkshop15web_th.jpg

Je eigen gang gaan: Leerlingen bouwen mee aan flexibele school

Leerlingen van het Vathorst College in Amersfoort en het Hout en Meubileringscollege in Amsterdam werken samen met twee ontwerpers aan flexibele units die hun schoolgebouw laten meebewegen met de tijd... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
006representatieveafbeelding_th.jpg

Frysklab | Bibliotheekservice Fryslan

[b]Via het project FryskLab geven drie provinciale samenwerkingspartners, Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, gezamenlijk invulling aan het concept... meer >
makersonderwijsonderwijsconcepten
socialweb1_th.jpg

De creatieve werkplaats als sociale leeromgeving

Social label ontwerpt arbeid. In samenwerking met ontwerpers en begeleiders van werkplaatsen ontwikkelt Social label een design-productlijn op maat om mensen op te leiden in vakmanschap. Zo kunnen men... meer >
makersonderwijsonderwijsconcepten
x11web1_th.jpg

Creatieve werkplaats als leeromgeving

X11 – een VMBO en HAVO school voor media en vormgeving in Utrecht - voert in samenwerking met Studio Makkink&Bey een ontwerpend onderzoek uit met als doel het ontwikkelen van een actieve leergemeens... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
loader