stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het programma Onderwijsomgeving beoogt het Stimuleringsfonds door de inzet van ontwerpers nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren. Het fonds zette hiertoe twee Open Oproepen uit, de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (april 2014) en de Open Oproep Onderwijsomgeving (september 2014). Hieruit kwamen in totaal veertien projecten voort op het raakvlak van onderwijs en ontwerp.

AD1922web.jpg

Collectief de school vernieuwen

The New School Collective verenigt onderwijs- en kunstprofessionals in een gezamenlijke zoektocht naar een antwoord op de vraag ‘Wat is een school?’. Experimentele en artistieke strategieën helpen om het bestaande schoolsysteem aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.
Het liefste zou Mirjam van Tilburg van The New School Collective (TNSC) het doel van TNSC helemaal openlaten. ‘Als je doelen gaat formuleren dan creëer je een beleidsagenda en een hiërarchie,’ verklaart zij. ‘Wij willen echt een collectief zijn waarin de leden zelf kunnen besluiten om te doen wat ze willen doen.’
32web.jpg
24 uur RVC De Hef, januari 2015 (rechts Yoeri Meessen, voorzitter van The New School Collective krijgt kookles van leerling, Foto Aad Hoogendoorn)

24 uur op school
The New School Collective is in 2013 in het leven geroepen door een zevental onderwijs- en kunstprofessionals. Vanuit de Open Oproep Onderwijsomgeving kregen zij subsidie van het Stimuleringsfonds voor het organiseren van twee 24-uurs sessies op scholen. Een etmaal lang brachten twee leden van TNSC samen door met drie docenten en twee externe experts op twee scholen, waaronder de Rotterdamse vakschool De Hef.

Gedurende die 24-uur bespraken zij, tijdens verschillende activiteiten, de functie van de school en de wenselijkheid en mogelijkheden om dingen te veranderen. Voor de deelnemende docenten was het aanleiding om eens met hele andere ogen en veel fundamenteler naar hun school te kijken. Een van de bevindingen was dat voor leerlingen een school veel meer betekenis heeft dan opleidingsinstituut alleen. Het is een plek waar zij zich veilig voelen en waar ze leren samenleven. Dat kan worden versterkt door het gevoel van gedeeld eigenaarschap te versterken.

Leerfabrieken
‘Het huidige schoolsysteem dateert uit 1870 en is nog steeds erg gericht op kwalificeren om werk te krijgen,’ zegt Van Tilburg. ‘Maar kwalificeren kan misschien ook wel op de computer, of op de werkplek. Alles meetbaar willen maken is ook een systeem dat niet meer houdbaar is. Scholen zijn nog teveel leerfabrieken, dat past niet meer bij de maatschappij.’

The New School Collective wil dit soort zaken aan de orde stellen en zo mogelijk doorbreken met experimentele activiteiten. Zo is in een vervolgproject, dat in 2015 opnieuw steun kreeg van het Stimuleringsfonds, het plan opgenomen van de Nachtschool. Half december werd in De Hef in Rotterdam zo’n avond en nacht van activiteiten georganiseerd.

Van Tilburg: ‘De Nachtschool is bedoeld om het straat- en privédomein binnen de school te halen en leerlingen en hun ouders meer eigenaarschap van de school te laten ontwikkelen. Leerlingen maken met kunstenaars kunstwerken om de school mooier te maken. Ook is er ruimte voor Reversed Scholing, waarbij leerlingen en ouders lesgeven aan docenten en mensen uit de buurt. Daarmee doorbreek je de vaste verhouding van docent en leerling en gaat het veel meer over het delen van passies.’

AD17581024x683web.jpg
Foto: Aad Hoogendoorn.
TNSC On Tour

Op het programma staat ook een groepsreis met een aantal leden naar inspirerende schoolprojecten in Europa, TNSC On Tour. Van Tilburg: ‘Die reis staat gepland voor de herfstvakantie van 2016 – in het onderwijs moet je ver van tevoren plannen – maar de hele voorbereiding is minstens zo belangrijk. We gaan samen met de groep bepalen waar we heen zullen gaan. Docenten hebben weinig contact met het buitenland, het onderwijs is erg nationaal gericht. De kunstwereld is juist heel erg international georiënteerd. Daarom is die uitwisseling tussen kunstenaars en docenten zo waardevol.’

Op Facebook heeft TNSC nu zo’n 850 volgers. Om het collectief te versterken en toch iets meer structuur te geven heeft TNSC in oktober 2015 de rechtsvorm van een vereniging gekregen, die eind november 25 contributie betalende leden telde. De hoop is dat die leden zelfstandig TNSC-acties zullen ondernemen en zo in steeds bredere kring verbeelding in de discussie over het onderwijs zullen brengen.

Gepubliceerd: 15 januari 2016

gerelateerd:

x
onderwijsconcepten
pixel1web_th.jpg

School Around: Pencil vs pixel, het lokaal van de toekomst

Designonderzoek test de toekomst van het klaslokaal. Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit, nu technologische ontwikkelingen elkaar zo rap opvolgen? Pencil vs Pixel geeft een alternatie... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
CHK9811web_th.jpg

De Stad als Onderwijsomgeving

Hoe ziet het middelbaar beroepsonderwijs van de toekomst eruit en welke ruimtelijke vertalingen dienen hiervoor te worden gemaakt? Welke kansen biedt de stad bij deze onderwijsvernieuwing? Deze vragen... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
MakingSchoolwebsite_th.jpg

Making School op Dutch Design Week

De expositie Making School onderzocht de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leer... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
kb5MVH3533kopie_th.jpg

School Lunch op Dutch Design Week

Verdroging, verzuring, ondervoeding en overvoeding, verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering… woorden die naar boven komen als we het hebben over de manier waarop ons eten nu geproduceerd en g... meer >
onderwijsconcepten
schoolaroundlarge899341_th.jpg

School Around: School around gaat van start!

Op 21 mei 2015 is School Around officieel van start gegaan met project Pencil vs. Pixel. Tweedejaars mbo-studenten krijgen de komende twee maanden les in een speciaal ontworpen klaslokaal en maken geb... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
kb5MVH4934kopieweb_th.jpg

School College op Dutch Design Week

De emancipatie van de MBO leerling stond centraal in het [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_college/ School College], dat het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week.... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
141024MUReversedSchoolHannekeWetzer15web_th.jpg

Leerling wordt meester in The Reversed School

In een klassieke Amerikaanse schoolbus vol computers reden studenten van SintLucas in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week 2015 langs een aantal verzorgingshuizen in de stad. In het kader van The Re... meer >
onderwijsconcepten
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic_th.jpg

Over Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
flextestrocmaquette2web_th.jpg

Verbindingen tussen onderwijs, praktijk en maatschappij

Ivo Dassen, hoofd huisvesting van het CITAVERDE College, windt er geen doekjes om. Volgens hem is het gebouw in Roermond dat is voorgedragen als casus voor de [http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
jeeigenganggaan_th.jpg

Gebruikers als goede raadgever

Het Drenthe College, waaraan Pia Niemeijer als adviseur Practoraat Zorg & (Sensor) Technologie is verbonden, staat bekend als een onderwijsinstelling die al ver gevorderd is met denken over de vraag h... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
budafabriekweb_th.jpg

Vijf modellen voor een nieuwe ambachtsschool

Het ambacht mag de laatste jaren in creatieve kringen steeds meer aandacht krijgen, voor een grotere toestroom naar het ambachtsonderwijs heeft dat niet gezorgd. Sterker nog, het MBO kampt met dalende... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
chk1031_th.jpg

Terugblik symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018

Op donderdag 31 mei vond in Villa Jongerius in Utrecht het door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie georganiseerde symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018 plaats. Als onderdeel van het ontwi... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
hmcworkshop15web_th.jpg

Je eigen gang gaan: Leerlingen bouwen mee aan flexibele school

Leerlingen van het Vathorst College in Amersfoort en het Hout en Meubileringscollege in Amsterdam werken samen met twee ontwerpers aan flexibele units die hun schoolgebouw laten meebewegen met de tijd... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
006representatieveafbeelding_th.jpg

Frysklab | Bibliotheekservice Fryslan

[b]Via het project FryskLab geven drie provinciale samenwerkingspartners, Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, gezamenlijk invulling aan het concept... meer >
makersonderwijsonderwijsconcepten
IMG3849kl_th.jpg

Mediawerf | The Patching Zone ism Zadkine

The Patching Zone heeft in samenwerking met regionaal opleidingencentrum Zadkine een mediawerf opgezet. De mediawerf is een werkplaats voor het techniekcluster van Zadkine, waarvan de opleiding Human ... meer >
onderwijsconcepten
22124232258279d89c48eoweb_th.jpg

Docenten in de rol van leerling

Als docent net zo vrij als een leerling aan de slag met ‘maken’? Met alle nieuwe technieken van nu. In de herfstvakantie van 2015 deden 33 docenten mee aan het Teacher Maker Camp in de Waag. ... meer >
makersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
excursieintro_th.jpg

School Excursie op Dutch Design Week

Het veranderend beroepenveld en de betekenis hiervan voor het beroepsonderwijs stonden centraal in de [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_excursie/ School Excursie], die het Stimuleringsf... meer >
onderwijsconcepten
placeholder.gif

Oproep aan mbo-instellingen | Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken onderwijsinstellingen samen met ontwerpers aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. In de zomer van 2017 riep het... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
20170621154207epsbeeldenpdfadobeacrobatr_th.jpg

Werkplaats Centraal | van utopie naar werkelijkheid

Studio Makkink & Bey keek samen met architect en onderzoeker Dirk Osinga naar de mogelijkheden van de werkplaats in de breedste zin van het woord. 'De werkplaats, waar je al doende je beroep leert en ... meer >
onderwijsconcepten
agoraalsbasis_th.jpg

Agora als Basis

Anne Makkink, Alex van de Beld en Ronald van Asselt slaan de handen ineen voor een ontwerpend onderzoek naar een circulair huisvestingsbeleid voor de vastgoedportefeuille van het Friesland College.... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
loader