stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd, o.v.v. 'aanmelden nieuwsbrief onderwijs'.

Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.
20170622104757overleeromgevingvandetoeko_th.jpg

Over Leeromgeving van de toekomst

De veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: over het klaslokaal, het schoolgebouw, de locatie van het schoolgebouw in een stad of in een r... meer >
schoolgebouwen
flextestroccsweb_th.jpg
interview

FLEX TEST ROC | een update

Grote onderwijsgebouwen, die in de jaren 90 bijna allemaal verplaatst zijn van de binnenstad naar de rand van de stad, voldoen vaak niet meer. De ontwikkeling van het onderwijs gaat een stuk sneller d... meer >
schoolgebouwen
OpenOproepRuimtevoorCreatiefVakmanschap_th.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Ruimte voor Creatief Vakmanschap

Met de Open Oproep Ruimte voor Creatief Vakmanschap riep het Stimuleringsfonds op om deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de ontwikkeling van een leer- en maakomgeving voor st... meer >
makersonderwijs
onderwijsintro_th.jpg
nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrief van november

In de nieuwsbrief van november blikken we terug op de Dutch Design Week 2016. In het kader van Making School gingen docenten, schooldirecteuren, leerlingen en ontwerpers samen aan de slag met nieuwe o... meer >
Bussemaker_th.jpg
nieuws

Terugblik Making School op Dutch Design Week

Op de Dutch Design Week 2016 presenteerde het fonds de tentoonstelling Making School - geopend door minister Jet Bussemaker. Veertien ontwerpteams lieten zien hoe de kennis en kunde van de creatieve i... meer >
kb5MVH4934kopieweb_th.jpg
verslag bijeenkomst

School College op Dutch Design Week

De emancipatie van de MBO leerling stond centraal in het School College, dat het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week. Welke ruimte bestaat er voor leerlingen om zich te ontwikk... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
excursieintro_th.jpg
video

School Excursie op Dutch Design Week

Het veranderend beroepenveld en de betekenis hiervan voor het beroepsonderwijs stonden centraal in de School Excursie, die het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week 2016. Onderwi... meer >
onderwijsconcepten
kb5MVH3533kopie_th.jpg
verslag bijeenkomst

School Lunch op Dutch Design Week

Verdroging, verzuring, ondervoeding en overvoeding, verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering… woorden die naar boven komen als we het hebben over de manier waarop ons eten nu geproduceerd en g... meer >
onderwijsconcepten
kb5MVH7352kopie_th.jpg
video

School Workshop op Dutch Design Week

In School Workshop bouwden leerlingen onder leiding van ontwerper Daniel de Bruin robots die hun leven kunnen helpen. Door zo snel mogelijk over te gaan tot het maken van een prototype, ontdekten ze h... meer >
makersonderwijsprofessionalisering docenten
OpenOproepruimtevakmanschap30nov_th.jpg
oproep

Open Oproep Ruimte voor Creatief Vakmanschap

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC van Amsterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de ontwi... meer >
makersonderwijs
loader
pagetype:page-program
pagesubtype:pagesub-program
singletype:single-normal
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/onderwijs
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
)
totalload:1498219558.3409t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/onderwijs
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
)