stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
vacatures

vacatures

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft op dit moment de volgende vacatures open staan:
Heb je expertise in een van de vele disciplines die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertegenwoordigt? Ben je in staat om over je persoonlijke voorkeuren heen te stappen, met het doel aanvragen te beoordelen en tot een weloverwogen advies aan het bestuur te komen? Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs op het gebied van vormgeving, digitale cultuur en architectuur en twee voorzitters Talentontwikkeling en Architectuur.

Het fonds ontvangt per jaar zo’n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die bestaat uit externe, deskundige adviseurs, die de aanvraag beoordelen en het bestuur adviseren.
In totaal beschikt het fonds in 2018 over ruim 100 adviseurs die voor een periode van maximaal vier jaar aangesteld zijn.

Meerdere adviseurs hebben op 1 januari 2018 hun maximale termijn uitgediend.
Ter vervanging en uitbreiding van alle adviescommissies is het Stimuleringsfonds op zoek naar:

25 nieuwe adviseurs

Ben je deskundig op gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur en heb je interesse in een van de vacante posities? Reageren kan tot en met woensdag 14 november 2018.

Beschikbare posities zijn:

Adviescommissie Vormgeving
Profiel 1 • ontwerper/maker, met expertise diverse technieken en ambachten
Profiel 2 • expertise illustratie, beeldcultuur en grafische vormgeving
Profiel 3 • expertise beschouwing/reflectie op vormgeving
Profiel 4 • expertise beschouwing/reflectie op vormgeving
Profiel 5 • expertise beschouwing/reflectie op vormgeving
Profiel 6 • expertise beschouwing/reflectie op vormgeving vanuit een internationaal perspectief
Profiel 7 • expertise ruimtelijk ontwerp/scenografie
Profiel 8 • expertise social design

Adviescommissie Digitale Cultuur
Profiel 9 • expertise games en interaction design
Profiel 10 • expertise sonologie, AV, artscience

Adviescommissie Architectuur
Profiel 11 • architect met internationale praktijk
Profiel 12 • stedenbouwkundige met internationale praktijk
Profiel 13 • landschapsarchitect met ervaring op regionale schaal
Profiel 14 • expertise architectuur, raakvlak film en documentaire
Profiel 15 • expertise architectuur, raakvlak digitale cultuur en data
Profiel 16 • expertise architectuur, raakvlak beeldende kunst

Adviescommissie Talentontwikkeling
Profiel 17 • maker/curator met expertise van digitale cultuur, breed (internationaal) perspectief / op het gebied van artscience, AV en sonologie

Adviescommissie Internationalisering
Profiel 18 • kennis van disciplines in de digitale cultuur en instellingen, met zicht op internationale veld en ontwikkelingen
Profiel 19 • breed cultureel onderlegd, specialisatie social design, maatschappelijke vraagstukken en architectuur
Profiel 20 • expertise: internationale stedenbouw praktijk en (sociale) duurzaamheid

Adviescommissie Festivals
Profiel 21 • expertise festivals en architectuur en stedenbouw
Profiel 22 • expertise festivals en vormgeving
Profiel 23 • expertise festivals en digitale cultuur

Voorzitter Deelregeling Talentontwikkeling
Profiel 24 • breed perspectief op het veld, niet gebonden aan een opleiding

Voorzitter Deelregeling Architectuur
Profiel 25 • breed perspectief op het veld

De voorzitter leidt de vergadering en ziet scherp toe op een evenwichtige, consistente advisering door de commissieleden. De voorzitter is neutraal en brengt zelf geen advies uit. De voorzitter heeft een brede en overstijgende blik op de creatieve industrie.

samenstelling en werkwijze adviescommissies
Voor elke Deelregeling is een adviescommissie aangesteld. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere professional binnen de creatieve industrie. De adviseurs beoordelen in gezamenlijkheid de aanvragen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de creatieve industrie of minstens een van de deelgebieden daarbinnen, het beleid en de doelstellingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het Stimuleringsfonds hanteert bij het verlenen van subsidies de volgende doelstellingen:
bevorderen van experimenten en crossovers;
stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;
bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;
bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;
versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;
bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Voorzitters en adviseurs ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) en een reiskostenvergoeding. De tijdsinvestering van een commissielid vraagt leestijd van aanvragen ter voorbereiding op de vergadering, naast een aantal vergaderdag(en) per jaar.

indienen van reacties
Kandidaten kunnen tot en met woensdag 14 november 2018 reageren. Een reactie bestaat uit een brief met motivatie en een omschrijving van deskundigheid (maximaal 2 A4), een CV en/of een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld (maximaal 5 A4). In de motivatie en de omschrijving van deskundigheid geef je helder aan over welke deskundigheid je beschikt, op het gebied van de discipline(s) en doelstelling(en) van het Stimuleringsfonds. Geef ook duidelijk aan op welk specifiek profiel of profielen (maximaal drie) je solliciteert.

Stuur je reactie in een PDF document (maximaal 7 pagina’s) per e-mail naar [email protected].

Vermeld in het onderwerp van de e-mail op welk profiel je reageert. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinatoren van de betreffende deelregeling of met Aline Knip, hoofd subsidies bij het Stimuleringsfonds.

Zie voor meer informatie de Governance Code en de Werkwijze Commissies en Adviescommissie.

benoeming
Een onafhankelijke externe selectiecommissie draagt aan de hand van de sollicitaties leden voor benoeming voor aan de bestuurder. De bestuurder benoemt commissieleden voor een periode van eerst één jaar. De maximale adviestermijn is vier jaar. Bij de samenstelling van de commissies wordt gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen. Het voorkomen van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium. Het fonds streeft naar cultureel divers samengestelde adviescommissies: het is belangrijk voor het fonds dat verschillende (niet-westerse) perspectieven te representeren en interculturele sensitiviteit te versterken. Verder is er aandacht voor de vertegenwoordiging van uiteenlopende leeftijden, netwerken, gevarieerd opleidings- en kennisniveau en regionale spreiding.

De onafhankelijke selectiecommissie voor de nieuwe adviseurs bestaat uit:
Arzu Ayikgezmez (voorzitter) - architectuur
Ben Schouten - digitale cultuur
Valentijn Byvanck - vormgeving

het fonds

subsidies

actueel

openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
ooopenoproepruimtevoortalent2018.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis binnen een praktijk... meer >
openoproepsalonedelmobile.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
loader
loader
loader