stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 3 ROC Midden Nederland - gastvrijheid in praktijk

Case 3 ROC Midden Nederland - gastvrijheid in praktijk

Het Facility, Horeca & Travel College van ROC Midden Nederland experimenteert met nieuwe vormen van praktijkgericht onderwijs. Achthonderd leerlingen leren hun vak nu vooral in theorielokalen op een industrieterrein van Nieuwegein net buiten Utrecht. Het college is op zoek naar een meer praktijkgebonden leeromgeving, waarbinnen ook crossovers tussen de opleidingen gefaciliteerd worden. Een omgeving bovendien die bij de gastvrijheid van de opleidingen facilitair dienstverlener, gastheer/vrouw, bediening, kok, travel en hospitality past.

Het Facility, Horeca & Travel College werkt aan een meer hybride onderwijsomgeving, waarin het onderwijs meer integraal onderdeel wordt van de stad. De huidige locatie van het college heeft een aantal horecavoorzieningen (een restaurant, een koffiebar en een kantine) en een service center (facilitaire voorzieningen) waar leerlingen worden ingezet. Toch is de verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk beperkt. De toeristische opleidingen missen een passende leeromgeving, en de horecavoorzieningen en het service center missen klandizie door de locatie buiten de stad. Het huidige gebouw met de huidige inrichting werkt belemmerend, en de digitale leeromgeving is ontoereikend.

ROC Midden Nederland wil een hybride leeromgeving vormgeven, die vertrekt vanuit het multi- en interdisciplinaire aanbod van de opleidingen, en een lerend netwerk opbouwen samen met lokale bedrijven in de stad, zoals bijvoorbeeld Jaarbeurs Utrecht of de rechtbank. Centraal staat daarbij de vraag hoe een omgeving te creëren, die bij de gastvrijheid van de opleidingen past. Hoe ziet een multidisciplinaire leeromgeving eruit, waar niet alleen horeca en de facilitaire en toeristische dienstverlening een plek hebben, maar die ook ruimte biedt aan crossovers tussen de opleidingen? Kan de fysieke uitstraling van het Facility, Horeca & Travel College een rol spelen in het bevorderen van ondernemerschap en gastvrijheid richting bedrijven? En kan een zichtbare en bereikbare frontoffice voor leerlingen hier een rol van betekenis in vervullen? Maar ook, zijn de condities van de huisvesting op de bestaande locatie toereikend voor de gewenste verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, of liggen tijdelijke pop-ups in de stad of zelfs een nieuwe locatie meer voor de hand? En tot slot, welke (digitale) middelen kunnen een dergelijk lerend netwerk ondersteunen en intensieve samenwerking tussen college en bedrijf faciliteren?

Het ROC Midden Nederland is op zoek naar architecten, stedenbouwkundigen en/of (digitale)makers, die in staat zijn de onderwijsstrategie en de huisvestingsopgave te verbinden en de mogelijkheden van het interieur, gebouw en (digitale) infrastructuur integraal te onderzoeken.

het fonds

subsidies

actueel

openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
loader
loader
loader