stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 3: Het Horizon College

Case 3: Het Horizon College

Het Horizon College blikt vooruit en reflecteert op haar toekomstige positie en stedelijke verankering. Zij stelt zichzelf de vraag hoe zij haar onderwijs en haar onderwijsvoorzieningen in Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard in de toekomst meer aan kan laten sluiten op de stedelijke context en (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel programmatische, ruimtelijke als technische aspecten spelen hierin een rol.

Onze manier van leven verandert door technologische ontwikkelingen. Het belang van sociale en communicatieve vaardigheden neemt toe. Ook de vraag naar samenwerking en ondernemerschap groeit. We zien onze samenleving veranderen in wat men een ‘netwerksamenleving’ noemt: een samenleving waarin samenwerking en communicatie centraal staan. Deze verschuiving van een geïndustrialiseerde maatschappij naar een netwerksamenleving zet het Horizon College ertoe na te denken over een nieuwe onderwijs- en huisvestingsstrategie.

Het Horizon College heeft haar onderwijsvastgoed grotendeels in eigen bezit en vraagt om een beeldende en inspirerende toekomstvisie die haar vastgoedbeleid kan ondersteunen en/of sterker kan richten. Maatschappelijke, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen, maar ook duurzaamheidsaspecten spelen hierin een belangrijke rol. Welke mogelijkheden zien ontwerpers voor een flexibele huisvestingsstrategie waarin onderwijs en de onderwijsvoorzieningen meer integraal onderdeel wordt van de stad en omgeving? Hoe faciliteer je regionale samenwerking en maak je op een verantwoorde wijze bijvoorbeeld passende ruimte voor nieuwe onderwijs- en samenwerkingsvormen? Maar ook, hoe wordt bij deze flexibele onderwijs- en huisvestingsconcepten de herkenbaarheid van de plek, het eigen gezicht en de menselijke maat geborgd?

Het Horizon College zoekt naar voorstellen die de wisselwerking tussen onderwijsconcept en onderwijsomgeving optimaal faciliteren. Ruimtelijke, programmatische, financiële én juridische aspecten van de opgave dienen in samenhang te worden onderzocht. Het Horizon College nodigt daartoe stedenbouwkundigen, architecten, (social) designers en planeconomen uit een integrale toekomstvisie te ontwikkelen en een voorstel in te dienen voor een procesontwerp om tot deze nieuwe visie te komen.

het fonds

subsidies

actueel

openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
sx18keepitpodcastbykaylinbalderramaweb.png
Tot 20 juli 2018 staat de ‘panelpicker’ voor het conferentieprogramma van South by Southwest 2019 open voor voorstellen. Nederlandse deelnemers die weten door te dringen tot het officiële program... meer >
openoproepresidencyaritajapan2019.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2019 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en kunste... meer >
loader
loader
loader