stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 3: Het Horizon College

Case 3: Het Horizon College

Het Horizon College blikt vooruit en reflecteert op haar toekomstige positie en stedelijke verankering. Zij stelt zichzelf de vraag hoe zij haar onderwijs en haar onderwijsvoorzieningen in Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard in de toekomst meer aan kan laten sluiten op de stedelijke context en (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel programmatische, ruimtelijke als technische aspecten spelen hierin een rol.

Onze manier van leven verandert door technologische ontwikkelingen. Het belang van sociale en communicatieve vaardigheden neemt toe. Ook de vraag naar samenwerking en ondernemerschap groeit. We zien onze samenleving veranderen in wat men een ‘netwerksamenleving’ noemt: een samenleving waarin samenwerking en communicatie centraal staan. Deze verschuiving van een geïndustrialiseerde maatschappij naar een netwerksamenleving zet het Horizon College ertoe na te denken over een nieuwe onderwijs- en huisvestingsstrategie.

Het Horizon College heeft haar onderwijsvastgoed grotendeels in eigen bezit en vraagt om een beeldende en inspirerende toekomstvisie die haar vastgoedbeleid kan ondersteunen en/of sterker kan richten. Maatschappelijke, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen, maar ook duurzaamheidsaspecten spelen hierin een belangrijke rol. Welke mogelijkheden zien ontwerpers voor een flexibele huisvestingsstrategie waarin onderwijs en de onderwijsvoorzieningen meer integraal onderdeel wordt van de stad en omgeving? Hoe faciliteer je regionale samenwerking en maak je op een verantwoorde wijze bijvoorbeeld passende ruimte voor nieuwe onderwijs- en samenwerkingsvormen? Maar ook, hoe wordt bij deze flexibele onderwijs- en huisvestingsconcepten de herkenbaarheid van de plek, het eigen gezicht en de menselijke maat geborgd?

Het Horizon College zoekt naar voorstellen die de wisselwerking tussen onderwijsconcept en onderwijsomgeving optimaal faciliteren. Ruimtelijke, programmatische, financiële én juridische aspecten van de opgave dienen in samenhang te worden onderzocht. Het Horizon College nodigt daartoe stedenbouwkundigen, architecten, (social) designers en planeconomen uit een integrale toekomstvisie te ontwikkelen en een voorstel in te dienen voor een procesontwerp om tot deze nieuwe visie te komen.

het fonds

subsidies

actueel

alissanienkeinteractiveinteriorcollectio.jpg
Van 17 t/m 22 april 2018 vindt de Salone del Mobile 2018 plaats, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het Stimuleringsfonds ondersteunde elf presentaties tij... meer >
539website.jpg
Op 17 mei 2018 organiseert het Stimuleringsfonds de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who ... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
voorkant.jpg
Vandaag publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het jaarverslag 2017. In 2017 kende het fonds 11,3 miljoen subsidie toe aan ontwerpers, culturele instellingen en festivals. Hiermee stelde... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader