stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 1: Friesland College

Case 1: Friesland College

Het Friesland College biedt middelbaar beroepsonderwijs en volwassenonderwijs aan vanuit twee kernlocaties in Leeuwarden en Heerenveen. In 2025 wil het Friesland College het onderwijs volledig in samenwerking met bedrijven en instellingen vormgeven. Wat is nodig aan aanpassingen aan de huisvestingsstrategie om dit optimaal te ondersteunen?

Het Friesland College zet met Praktijkgestuurd Leren al lange tijd in op de verbinding tussen praktijk en beroepsonderwijs, vanuit de gedachte dat studenten gemotiveerder zijn en effectiever leren als ze dat kunnen doen vanuit hun eigen ervaring in de praktijk. Het Friesland College biedt daartoe praktijkroutes aan, waarbij het gehele onderwijs wordt aangeboden in de praktijk. Veel studenten starten hun studie direct op praktijklocaties van participerende bedrijven. Gedurende de opleiding gaan studenten naar andere bedrijven die participeren in de praktijkroute. Zo leren de studenten de praktijk vanuit meerdere bedrijven kennen en hebben zij de kans om de geleerde kennis en vaardigheden in verschillende situaties toe te passen. Het aantal studenten dat gebruik maakt van de eigen gebouwenvoorraad neemt hierdoor af.

Kijkende naar haar vastgoedportefeuille constateert het Friesland College echter dat de vraag naar vastgoed niet afneemt. Wel is er een groeiende behoefte naar maatwerk en flexibiliteit van de vastgoedportefeuille: flexibiliteit in ruimtelijk gebruik, flexibiliteit van de digitale infrastructuur en flexibiliteit van huurcontracten. Om aan deze groeiende vraag naar flexibiliteit tegemoet te kunnen komen wil het Friesland College een nieuwe denkkader ontwikkelen voor haar strategisch vastgoedbeleid, met bijbehorende reken- en planningsprincipes. Wat is nodig aan aanpassingen aan de huisvestingsstrategie om deze flexibiliteit te kunnen bieden? Blijft een centrale huisvestingsstrategie van toepassing, of ligt een decentraal model meer voor de hand?

Het Friesland College nodigt stedenbouwkundigen, architecten en planeconomen uit een integraal, innovatief denkkader te ontwikkelen voor een nieuw strategisch vastgoedbeleid en een voorstel in te dienen voor een procesontwerp om tot dit nieuwe denkkader te komen.

het fonds

subsidies

actueel

alissanienkeinteractiveinteriorcollectio.jpg
Van 17 t/m 22 april 2018 vindt de Salone del Mobile 2018 plaats, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het Stimuleringsfonds ondersteunde elf presentaties tij... meer >
539website.jpg
Op 17 mei 2018 organiseert het Stimuleringsfonds de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who ... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
voorkant.jpg
Vandaag publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het jaarverslag 2017. In 2017 kende het fonds 11,3 miljoen subsidie toe aan ontwerpers, culturele instellingen en festivals. Hiermee stelde... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader