totalload:1425372664.875t/m
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
dummy
actueel / toekenningen / modality work group
Modality Work Group
Modality_Jeff_Carey_performing_photo_Till_Bovermann.jpg

Deelregeling E-cultuur Evenement

Modality Work Group

Nescivi, 2013

€6.027
‘Modality’ is een toolkit ter ondersteuning van het gebruik van digitale technologie in geluidskunst en muziek. In combinatie met Supercollider kan Modality worden gebruikt om gepersonifieerde muziekinstrumenten te ontwikkelen. Daarnaast biedt Modality een interface waarmee verschillende DIY systemen en sensoren centraal kunnen worden aangestuurd. Nescivi organiseert een serie expertmeetings rondom Modality, het doel van de expertmeetings is tweeledig: De werkgroep wil de Modality toolkit verder ontwikkelen en daarnaast kennisuitwisseling bevorderen tussen ontwikkelaars, kunstenaars en muzikanten die met de toolkit werken. De deelnemers werken gezamenlijk in een serie workshops, expertmeetings en performances aan nieuwe toepassingen van de software. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Helsinki, Bergen en Kopenhagen.

meer toekenningen

x
Deelregeling E-cultuur

op subsidieregeling

 • Deelregeling Architectuur
 • Deelregeling Activiteitenprogramma's
 • Deelregeling Meerjarige programma's
 • Deelregeling Vormgeving
 • Deelregeling Talentontwikkeling
 • Gamefonds
 • TAX-videoclipfonds
 • Deelregeling E-cultuur
 • Regeling Belvedere 2002-2009
 • Deelregeling Stedenbouw 2010-2012
 • Deelregeling Internationalisering
 • Non-Fictie Transmediaregeling

op type

 • Onderzoek
 • Evenement
 • Tentoonstelling
 • Publicatie
 • AV productie
 • Website / applicatie
 • Productontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Programma
 • Game
 • Activiteitenprogramma
 • Open oproep
 • Startsubsidie
 • Festival
 • Presentatie
 • Ideeënprijsvraag
 • Documentaire
imperialcourts.jpg

Deelregeling E-cultuur Website / applicatie

Imperial Courts

Stichting Traktor, 2014

€22.500
Imperial Courts is een multimedia-project van fotograaf Dana Lixenberg over 'Imperial Courts', een sociaal woningbouwproject in Watts, Los Angeles. Lixenberg maakte gedurende meer dan twintig jaar foto’s, video-, en audio-opnames van bewoners uit deze buurt. Door middel van een multimediale webdocumentaire wordt de bezoeker meegenomen in de wereld van de bewoners van deze gemeenschap onder de radar, waaraan de bewoners zelf meeschrijven. Met Imperial Courts wil Stichting Traktor een nieuwe manier van digital stortytelling onderzoeken. Ze maken daarvoor een webdocumentaire die bedoeld is voor smartphone gebruikers. Het onderzoek in deze aanvraag is met name gericht op het lichter maken van gestreamde data, zodat deze makkelijk via een smartphone te bekijken is.
Het project bestaat uit drie componenten: een boek, multimediale tentoonstelling en een online multimedia documentaire voor desktop, ipad en smartphone. Deze aanvraag behelst de realisatie van de webdocumentaire.
modularbody.jpg

Deelregeling E-cultuur Website / applicatie

The Modular Body

Stichting SeriousFilm, 2014

€35.000
‘The Modular Body’ is een transmediale productie van regisseur/animator Floris Kaayk en scenarist Ine Poppe. Het verhaal draait om het fictieve personage Vlasman, die er langs de biotechnologische weg in is geslaagd leven te creëren. Het verhaal wordt op een strategische, non-lineaire wijze, door middel van meer dan 50 video’s via internet naar buiten gebracht. The Modular Body wordt geproduceerd in samenwerking met de VPRO en sluit aan op het programma De Volmaakte Mens. Lustlab ontwikkelt een interface en een platform waar alle content samenkomt. Kaayk slaagde er met transmedia projecten als ‘Human Birdwings’ en ‘Rayfish Footware’ eerder in om de aandacht van een breed publiek te trekken, door gebruik te maken van de mechanismes van het internet en te spelen met fictie en werkelijkheid. Het doel van The Modular Body is dan ook om een groot publiek te betrekken bij een complex onderwerp als biotechnologie en de ethische dilemma’s die hier mee gepaard gaan.
vogelaark.jpg

Deelregeling E-cultuur Startsubsidie

On natural selection of journalistic images

Coralie Vogelaar, 2014

€7.500
Coralie Vogelaar vraagt een startsubsidie aan voor de eerste onderzoeksfase in het project ‘On natural selection of journalistic images’. Het project behelst de ontwikkeling van een digitale tool, waarmee kwantitatief onderzoek kan worden gedaan naar journalistieke beelden. De tool moet het mogelijk maken om met behulp van Google’s Similar Image functie enorme databases met afbeeldingen te analyseren. Door de kwantitatieve gegevens te koppelen aan gegevens over plaats en tijd, wordt het mogelijk de verspreiding van een beeld in de media te volgen. Vogelaar werkt voor dit project samen met Emile den Tex, verbonden aan het Digital Methods Initiative van de UvA. De startfase wordt aangewend om de code te ontwikkelen voor een eerste werkende versie van de tool. Daarnaast wordt getracht vooraanstaande onderzoekers als Mitchell (Chicago) en Schwartz (Los Angeles) bij het project te betrekken.
newton.jpg

Deelregeling E-cultuur Onderzoek

Newton’s Duet | Airman

Stichting Another Kind of Blue, 2014

€30.425
Stichting Another Kind of Blue ontwikkelt de voorstellingen Newton’s Duet | Airman, onderdeel van het avondvullende programma Blue Technology. In de voorstellingen staat het spanningsveld tussen mens en technologie centraal en voeren dansers en drones een gezamenlijke choreografie uit. De aanvraag heeft specifiek betrekking op het ontwikkelen van de technologie die nodig is om de drones te kunnen besturen en het onderzoek naar een betekenisvolle inzet van de drones in dans. Voor Airman wordt bovendien onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het gecoördineerd aansturen van een zwerm drones. Naast het produceren van een aansprekende en innovatieve voorstelling waarin wordt gezocht naar een nieuw dansidioom, beogen de makers verschillende kanten van de discussie rondom de ethiek rond technologie te belichten. Bij de productie is een groot team betrokken. De choreografie, artistieke begeleiding en animaties wordt verzorgd door David Middendorp, de technische productie is in handen van Emmanuel Flores Elías. De voorstelling tourt vanaf het najaar 2015.
dewentelweb.jpg

Deelregeling E-cultuur Presentatie

De Wentel: Revolutie

De Werelden van Schalk, 2014

€20.000
‘De Wentel: Revolutie’ is een transmediale theaterproductie van regisseur en schrijver Sytze Schalk. Het project draait om een interactieve theatervoorstelling, waarbij het publiek via de smartphone extra lagen in het stuk kan ervaren en invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van het verhaal. Voor het stuk wordt een mobiele applicatie ontwikkeld in samenwerking met MAPLAB en DBLR Media. Naast de voorstelling wordt het verhaal uitgediept via een online platform, comics en spellen. De Wentel: Revolutie is het tweede project dat Schalk opzet in samenwerking met de Haagse Toneelalliantie, waarbij de inzichten van eerdere transmediale producties worden uitgewerkt en toegepast. De betrokken partijen onderzoeken gezamenlijk hoe nieuwe technologieën en systemen uit bijvoorbeeld de game-industrie kunnen worden toegepast in het theater. De resultaten van het onderzoekstraject worden beschikbaar gesteld voor derden. De Wentel: Revolutie gaat in november 2015 in première, waarna verschillende Nederlandse theaters worden aangedaan.
loader
totalload:0.86976194381714

actueel

loader

agenda