stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Minisymposium Sport in the City
Martikel_Kopenhagen.jpg

Minisymposium Sport in the City

Tijdens het minisymposium verkennen we de kansen voor meer beweging in de stad: bekende sporten, urban sports maar ook andere vormen van lichamelijke inspanning zoals fietsen, wandelen, joggen, tai chi, skating. Verschillende ontwerpers/onderzoekers presenteren recent onderzoek dat met sport en bewegen te maken heeft en die betrekking heeft op de relatie stad-stadsontwikkeling-stedenbouw. Door het tonen van succesvolle voorbeelden in binnen- en buitenland willen we ruimtelijke ordenaars, ontwerpers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies en rijk inspireren om met ruimtelijke ingrepen in de stad meer mensen te laten bewegen.

Synergie
Inbedding van sport in de stad is om meerdere redenen aantrekkelijk:
Sport en bewegen is leuk, draagt bij aan een vitaal leven en de gezondheid, maar betekent ook een bijdrage aan de sociale cohesie binnen een wijk
beweging en gezondheid zijn kernthema’s voor de toekomst van steden
sport en bewegen hebben een maatschappelijke én economische meerwaarde
synergie tussen sport, bewegen, gezondheid en ruimte betekent aandacht voor de ruimtelijke dimensie: (landschaps)architectuur, infrastructuur en stedenbouw

Programma
17:00 uur Rondleiding door Nieuw Welgelegen, multifunctionele accommodatie voor sport, cultuur, onderwijs en welzijn o.l.v. Jan Decker en Jo Jongen, ags architects.
Het gebouw vervult een rol als accommodatie voor sport en onderwijs, maar is ook een wijkcentrum. Het is een goed voorbeeld van koppeling tussen verschillende programma’s waarbij de relatie met de stad belangrijk is.

18:00 uur Welkom door moderator: Michiel van Iersel.

18:05 uur Twee korte inleidingen over trends en ontwikkelingen m.b.t. beweging in de stad.
Thijs van Bijsterveld, Shift A+U – Studio Sport - Sport als ruimtelijke opgave
Shift A+U heeft onderzoek gedaan naar de inpassing van sport in de stad. Hoe kan een sportprogramma op een intelligente manier in de compacte stad worden ingepast? Het bureau heeft een toolbox ontwikkelt met ruimtelijke instrumenten en organisatorische middelen en stelt deze beschikbaar aan gemeenten en sportorganisaties in de vorm van een website.
Mathijs Dijkstra van MD Landschapsarchitecten – De Gezonde Stad
Het ontwerp van stad en land gaat een steeds grotere rol spelen in het stimuleren van een gezond leefpatroon. Door fundamentele aanpassingen aan het stedelijk netwerk wordt het fietsen en lopen bevorderd en aantrekkelijk gemaakt. Het dagelijks bewegen wordt vanzelfsprekend en levert bovendien kansen op voor een nieuwe stedelijke parkstructuur.

18:35 uur Gesprek naar aanleiding van vier onderzoeken naar sport en de stad over trends en ontwikkelingen.
Vincent Kompier (planoloog), Daniel Casas Valle (stedenbouwkundige – Sport in the City
Thijs van Bijsterveld (architect Shift A+U) – Studio Sport
Mathijs Dijkstra (MD Landschapsarchitecten) – De Gezonde Stad
Stefan Bendiks (Artgineering) – Snelle Fietsinfrastructuur

Vragen uit zaal

19:00 uur Vier interviews over concrete case studies.
Vincent Kompier (planoloog), Daniel Casas Valle (stedenbouwkundige) – Sport in the City
Thijs van Bijsterveld (architect Shift A+U) – Studio Sport
Mathijs Dijkstra (MD Landschapsarchitecten) – De Gezonde Stad
Stefan Bendiks (Artgineering) – Snelle Fietsinfrastructuur

Met inbreng van andere onderzoekers en experts in de zaal, onder meer Ronald Huijser van Vereniging Sport en gemeenten Roland Draaijer NOC/NSF; Jelle Zwart van Programma Sport Bewegen Leisure, Dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn, Gemeente Groningen; en o.v.b. Vereniging Sport Utrecht.

19:30 uur Discussie.
Hoe kan sport en beweging beter worden ingebed in de ruimtelijke ordening
Wat kunnen we leren van voorbeelden uit andere (buur)landen? Wat doen we al beter?
Zijn er concrete kansen voor actie of implementatie?
Hoe houden we sport en beweging op de agenda?

19:55 uur Boekpresentatie Cycle Infrastructure door Stefan Bendiks, Artgineering aan Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds.

20.00 uur Borrel.

Aanmelden
Via [[mailto:[email protected]
], onder vermelding van naam en organisatie. Als u ook interesse heeft om de rondleiding bij te wonen, dit s.v.p. duidelijk vermelden.

Locatie
Nieuw Welgelegen
Grebbeberglaan 3-13
3527 VX Utrecht
Routebeschrijving volgt na aanmelding

Alle genoemde onderzoeken, met uitzondering van De Gezonde Stad van Mathijs Dijkstra, is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

het fonds

subsidies

actueel

openoproepprofessionaliseringontwerpprak.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio’... meer >
commissieleden2019.png
Heb je expertise in een van de vele disciplines die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertegenwoordigt? Ben je in staat om over je persoonlijke voorkeuren heen te stappen, met het doel aanvrag... meer >
openoproepsalonedelmobile.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
loader
loader
loader