stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Ontwerp en Dementie
Open_Oproep_Ontwerp_en_Dementie_3.jpg

Open Oproep Ontwerp en Dementie

Doel van The Art and Science of Dementia Care is om de kwaliteit van het in- en exterieur te verbeteren en te specificeren, en in het ontwerpen zowel de ervaring van zorgverleners als de laatste wetenschappelijke inzichten te benutten. Een tweede doelstelling is het stimuleren van de kwaliteit van de interieurdiscipline.

Drie zorglocaties, zes interdisciplinaire teams
Het Stimuleringsfonds en zorgaanbieder Cordaan nodigen ontwerpers uit om deel te nemen aan dit experimentele en ambitieuze project. In een interdisciplinair ontwerplaboratorium werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen, producenten en opdrachtgevers op drie concrete zorglocaties aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten. Per locatie gaan twee afzonderlijke teams van vier deskundigen aan de slag (1 wetenschapper, 1 ontwerper, 1 zorgdeskundige en 1 producent). Zie ook PDF bijlage voor nadere toelichting. De ambitie is om tegelijkertijd een netwerk van zorginstellingen, ontwerpers, opdrachtgevers, producenten en kennisinstellingen op te bouwen en hiermee kennis en ervaring te delen.

Deelname
Het Stimuleringsfonds zal in samenwerking met Cordaan en de projectleiders zes (interieur-) architecten / ontwerpers selecteren, waarbij de motivatie en kennis betreffende het thema naast ontwerpkwaliteit de belangrijkste criteria zijn. De deelnemers ontvangen een subsidie van maximaal € 5.200,- van het Stimuleringsfonds bij deelname aan het gehele traject. Tijdsduur deelname is in 10 dagen, respectievelijk 20 dagdelen over een periode van 10,5 maand.
Tot 29 juni 2014 kunnen geïnteresseerde (interieur-) architecten / ontwerpers hun motivatie voor deelname formuleren, in max. 400 woorden. Hieruit blijkt uw kennis, ervaring, ambitie en engagement ten aanzien van de thematiek. Aanvullend stuurt u een portfolio en cv mee.

Indienen
Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u het volgende gevraagd:
stuur uw motivatie en documentatie uiterlijk t/m 29 juni 2014 per e-mail naar: [email protected] met als onderwerp: Inzending Ontwerp en Dementie.
lever het voorstel als 1 bestand van niet meer dan 12 pagina’s aan, formaat A4, staand. Dit bestand heeft een maximale omvang van 5 MB en is een PDF-bestand.
maak geen gebruik van services als Wetransfer, maar stuur een directe mail met bijlage naar het fonds.

Verder ter informatie
u kunt geen concepten aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie wordt uiterlijk 30 juli 2014 per e-mail en in de nieuwsbrief en van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt. Het project gaat in september van start en zal in 2015 worden afgerond.
* bij selectie zal het fondsbureau contact met u opnemen.

Zie voor verdere informatie en achtergrond ook de uitgebreide beschrijving op de pagina Open Oproepen.

Inlichtingen
Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Anneloes van der Leun, Hoofd Communicatie, [email protected] of tel. 010-4361600

downloads

het fonds

subsidies

actueel

graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
ddwsite1280px00014.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader