stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Teams onderzoek scholenbouw
school_en_schoolomgeving.jpg

Teams onderzoek scholenbouw

De geselecteerde voorstellen richten zich onder andere op typologische modellen, op internationale vergelijkingen, duurzaamheid en op krimp van kleine kernen. De bedoeling van de bijeenkomst was om al in een vroeg stadium informatie uit te wisselen over de verschillende projecten en projectvormen, zodat kennis kan worden gedeeld en eventuele samenwerking opgestart.

Platform
Ymere heeft aangeboden een gesloten digitaal platform te realiseren waarop de teams tijdens het uitwerken van de voorstellen en de uitvoering van de projecten elkaar op de hoogte kunnen houden en vragen kunnen stellen.

Dossier Scholenbouw
Ook het fonds zal aandacht blijven besteden aan het ontwerpen voor het onderwijs. Zo komt er op de website een dossier waarin alle relevante kennis op het gebied van scholenbouw wordt verzameld.

Geselecteerde teams
In december 2008 zijn acht onderzoeksvoorstellen geselecteerd uit de binnengekomen reacties. Ieder team heeft een bedrag van € 7.500,00 ontvangen om het voorstel verder uit te werken tot een reguliere subsidieaanvraag.

fm architecten, Samen! , Een onderzoek naar modellen voor inclusief onderwijs.
Onix, Scandinavische modellen , Een vergelijkend onderzoek naar scholen in Zweden en Nederland.
2012 architecten, Onderzoek naar een geïntegreerde gebouwtype voor een brede school , Een onderzoek naar mogelijkheden tot duurzame oplossingen bij bestaande schoolgebouwen.
eklund_terbeek, Het schoolgebouw als stedenbouwkundig ensemble of landschap , Een typologisch onderzoek naar de multifunctionele accommodatie (MFA).
VOF de Kervanseray, Veenscholen , Onderzoek naar scholen in kleine en krimpende kernen in Drenthe.
St. Mevrouw Meijer, Nieuw leven voor naoorlogse schoollocaties; De school als een wereld in zichzelf, Gecombineerd onderzoek naar modellen voor introverte scholen en naar mogelijkheden voor schoollocaties in naoorlogse wijken.
Humble Architecten, De duurzame school , Onderzoek naar duurzaamheid bij nieuwe schoolgebouwen.
Berger Barnett architecten, 1+1=3 , Vergelijkend onderzoek naar scholen in Groot-Brittannië en Nederland.

het fonds

subsidies

actueel

graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
ddwsite1280px00014.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader