stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Teams onderzoek scholenbouw
school_en_schoolomgeving.jpg

Teams onderzoek scholenbouw

De geselecteerde voorstellen richten zich onder andere op typologische modellen, op internationale vergelijkingen, duurzaamheid en op krimp van kleine kernen. De bedoeling van de bijeenkomst was om al in een vroeg stadium informatie uit te wisselen over de verschillende projecten en projectvormen, zodat kennis kan worden gedeeld en eventuele samenwerking opgestart.

Platform
Ymere heeft aangeboden een gesloten digitaal platform te realiseren waarop de teams tijdens het uitwerken van de voorstellen en de uitvoering van de projecten elkaar op de hoogte kunnen houden en vragen kunnen stellen.

Dossier Scholenbouw
Ook het fonds zal aandacht blijven besteden aan het ontwerpen voor het onderwijs. Zo komt er op de website een dossier waarin alle relevante kennis op het gebied van scholenbouw wordt verzameld.

Geselecteerde teams
In december 2008 zijn acht onderzoeksvoorstellen geselecteerd uit de binnengekomen reacties. Ieder team heeft een bedrag van € 7.500,00 ontvangen om het voorstel verder uit te werken tot een reguliere subsidieaanvraag.

fm architecten, Samen! , Een onderzoek naar modellen voor inclusief onderwijs.
Onix, Scandinavische modellen , Een vergelijkend onderzoek naar scholen in Zweden en Nederland.
2012 architecten, Onderzoek naar een geïntegreerde gebouwtype voor een brede school , Een onderzoek naar mogelijkheden tot duurzame oplossingen bij bestaande schoolgebouwen.
eklund_terbeek, Het schoolgebouw als stedenbouwkundig ensemble of landschap , Een typologisch onderzoek naar de multifunctionele accommodatie (MFA).
VOF de Kervanseray, Veenscholen , Onderzoek naar scholen in kleine en krimpende kernen in Drenthe.
St. Mevrouw Meijer, Nieuw leven voor naoorlogse schoollocaties; De school als een wereld in zichzelf, Gecombineerd onderzoek naar modellen voor introverte scholen en naar mogelijkheden voor schoollocaties in naoorlogse wijken.
Humble Architecten, De duurzame school , Onderzoek naar duurzaamheid bij nieuwe schoolgebouwen.
Berger Barnett architecten, 1+1=3 , Vergelijkend onderzoek naar scholen in Groot-Brittannië en Nederland.

het fonds

subsidies

actueel

websitelvdt.jpg
Op donderdag 31 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Utrecht het symposium Leeromgeving van de toekomst 2018. Tijdens deze middag delen de teams van twaalf ondersteunde onderzo... meer >
dsc1437web.jpg
In april bracht minister van OCW Ingrid van Engelshoven een tweedaags bezoek aan de Milan Design Week 2018. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde samen met het Nederlands consulaat ee... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
539website.jpg
Op 17 mei 2018 organiseert het Stimuleringsfonds de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who ... meer >
loader
loader
loader