totalload:1475211039.6869t/m
stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

nieuws

INPOCampaignimagelandscape2.jpg

In No Particular Order

24 september 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week 2016 het werk van 32 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. De tentoonstelling is van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw in Eindhoven.
In No Particular Order is de derde editie van de jaarlijkse talentenpresentatie, gecureerd door Agata Jaworska. De ontwerpers zijn afkomstig uit alle disciplines van de creatieve industrie en geselecteerd door een onafhankelijke commissie. Zij ontvingen van het Stimuleringsfonds een jaar lang een werkbeurs voor hun artistieke en professionele ontwikkeling. De bijzondere resultaten hiervan lopen uiteen van product, mode- en textielontwerp tot architectuur, e-cultuur en grafisch ontwerp, en van installaties, performances, film tot publicaties.

Opvallend dit jaar is dat de ontwerpers vaak voor een actieve manier van presenteren hebben gekozen: via een demonstratie, workshop of symposium. Zo lanceert textielontwerper Marjanne van Helvert haar nieuwste publicatie met een symposium. The Responsible Object: A History of Design Ideology for the Future is een historische reflectie op sociaal geëngageerde ontwerpstrategieën binnen de westerse ontwerptraditie, van William Morris tot FabLab. Ruimtelijk ontwerpstudio KNOL ontwikkelde een interactief werk waarbij bezoekers met elkaar worden geconfronteerd door middel van twee spiegels. De twee spiegels staan op afstand van elkaar, maar verweven de spiegelbeelden tot één gezicht. De studio speelt hiermee in op het actuele thema van in verbinding staan met elkaar op afstand, wat ze 'modern loneliness' noemen. Biodesigner Teresa van Dongen presenteert een kunstmatige lichtinstallatie die gevoed wordt door levende micro-organismen die elektrische stroom opwekken door hun metabolisme.

Focus op het hoe en waarom van de ontwerppraktijk
De vraag die curator Agata Jaworska dit jaar centraal stelt is hoe opkomende ontwerpers hun praktijk organiseren en wat het betekent om een ontwerppraktijk hebben. Jaworska: ‘Ik vind het interessant om te onderzoeken hoe ontwerpers hun werkcondities vormgeven. Tot op welke hoogte volgen zij de gebaande paden in het opzetten en voeren van een praktijk? Waarom werken ze hoe ze werken? Welke locaties en samenwerkingen kiezen ze en wat kunnen we leren van hun werkwijze? En hoe gaan zij de relatie met publiek aan?’ Deze insteek ligt in het verlengde van het DDW thema The Making Of waarin het maakproces centraal staat en inzichtelijk wordt hoe de producten en diensten die we zelf dagelijks gebruiken tot stand komen, of waar die zijn gemaakt. ‘Dutch designers zijn kritisch en ondernemend, produceren zelf veel en pakken ook maatschappelijke problemen op’, aldus de organisatie van de

Dutch Design Week
De tentoonstelling toont werk van Studio KNOL (Jorien Kemerink en Celine de Waal Malefijt) (architectuur), Studio Ossidiana (Alessandra Covini) (architectuur), Elejan van der Velde (architectuur), Karel van Laere (digitale cultuur), Polina Medvedeva (digitale cultuur), Renee Verhoeven (digitale cultuur), Ivan Henriques (digitale cultuur), Martino Morandi (digitale cultuur), Roel Roscam Abbing (digitale cultuur), Gabey Tjon a Tham (digitale cultuur), Aisha Madu (animatie), Enzo Pérès-Labourdette (illustratie), Kim David Bots (illustratie), Thomas Kuijpers (ontwerp), Lotte Lara Schröder (grafisch ontwerp), Stëfan Schäfer (grafisch ontwerp, digitale cultuur), Eric Schrijver (grafisch ontwerp, digitale cultuur), Mark Jan van Tellingen (grafisch ontwerp, digitale cultuur), Teresa van Dongen (digitale cultuur), Olivier van Herpt (productontwerp), Sabine Marcelis (productontwerp), Roos Meerman (productontwerp), Chloé Rutzerveld (food- en concept design), Menghsun Wu (social design), Marjanne van Helvert (textiel), Liselore Frowijn (modevormgeving), Lisa Konno (modevormgeving), David Laport (modevormgeving), Karin Vlug (modevormgeving), Gabriel A. Maher (social design), Studio From Form (Jurjen Versteeg en Ashley Govers) (digitale cultuur), Gijs de Heij (grafisch ontwerp, digitale cultuur).

Initiatiefnemer tentoonstelling: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Curator: Agata Jaworska
Conversaties: Rana Ghavami
Grafisch ontwerp: Studio Remco van Bladel (Remco van Bladel en Beau Bertens)
Productie tentoonstelling: Bendewerk

Deelregeling Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een van de vijf doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Jaarlijks worden zo’n 30 veelbelovende ontwerpers/makers geselecteerd voor een werkbeurs. Deze is bestemd voor nieuw werk zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Daarnaast biedt het fonds een ondersteunend programma om de aansluiting op de beroepspraktijk te verbeteren. Als groep en individueel is er begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van ondernemerschap en professionaliteit.

[email protected]: expo’s & events
Naast de tentoonstelling In No Particular Order presenteert het fonds de tentoonstellingen Intensive Care en Making School over de rol van ontwerpers in het verbeteren van de zorg- en onderwijsomgeving. Alle drie tentoonstellingen en diverse events zijn van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw. In samenwerking met MU organiseert het Stimuleringsfonds bovendien een reeks ochtendsessies over actuele thema’s uit de hele breedte van de creatieve industrie. Lees hier meer.
portretfotobussemaker.jpg

Stimuleringsfonds krijgt extra geld voor festivals

21 september 2016

Tijdens Prinsjesdag is bekend geworden dat minister Bussemaker € 10 miljoen extra investeert in de culturele sector. Een belangrijk gedeelte van deze investering komt het culturele aanbod in de regio ten goede. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontvangt € 400.000,- extra per jaar voor festivals in de creatieve industrie en ontvangt € 400.000,- voor de ondersteuning van de Dutch Design Week.
Hiermee erkent de minister het belang van publieksactiviteiten en festivals in het regionale culturele aanbod. De extra investering stelt het Stimuleringsfonds in staat om de subsidiemogelijkheden voor culturele instellingen uit te breiden met een nieuwe festivalregeling vanaf 2017. Bij de beoordeling van de aanvragen zijn kwaliteit en geografische spreiding de belangrijkste criteria. Voor de Dutch Design Week is een geoormerkt budget beschikbaar gesteld dat via het Stimuleringsfonds wordt verleend.

Cultuur versterken
Culturele instellingen zijn cruciale plekken voor productie en presentatie, debat en reflectie op de creatieve industrie en vormen een onmisbare schakel in het ontwerpveld. Het Stimuleringsfonds zet zich in om het netwerk van culturele instellingen verder te ontwikkelen en is dan ook blij met het voornemen extra middelen te reserveren. Hiermee kan het fonds een sterk en divers netwerk van culturele instellingen blijven ondersteunen in hun vrije experimenteer- en onderzoeksruimte en hun (vak)publieke taak. In het beleidsplan 2017-2020 formuleert het Stimuleringsfonds drie programmalijnen om de positie van culturele instellingen te versterken en het creatief potentieel van Nederland nog beter te benutten, in samenwerking met de instellingen:
creatieve industrie beter verankeren in alle geledingen en niveaus van het cultuurbeleid;
verder ontwikkelen van het netwerk van culturele instellingen;
vergroten impact creatieve industrie door uitbreiden coalities met onderwijs, maatschappelijke partners, overheden en bedrijfsleven.

Lees hier de brief Meer geld voor meer cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees hier het Beleidsplan 2017-2020 Ontwerp Cultuur.

Foto: Rijksoverheid / Arenda Oomen
laatsterondes.jpg

Laatste rondes TAX-videoclipfonds en Gamefonds

20 september 2016

Op 18 oktober 2016 zijn de laatste sluitingsdata van het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds. Beide regelingen worden in samenwerking met het Mediafonds uitgevoerd, dat per 2017 wordt opgeheven.
TAX-videoclipfonds
Het TAX-videoclipfonds richt zich op bijzondere samenwerkingen tussen beeldmakers en artiesten, specifiek de realisatie van videoclips. De regeling heeft in de afgelopen jaren gediend als kweekvijver voor film- en animatietalent. De regeling is laagdrempelig voor aanvragers en heeft bijgedragen aan (internationale) successen van zowel beeldmakers als artiesten. Het TAX-videoclipfonds komt in 2017 te vervallen.

Gamefonds
Het Gamefonds heeft een belangrijke rol gespeeld in de erkenning van de game als artistiek medium. Het Gamefonds wordt in 2017 in aangepaste opzet onderdeel van de regeling Digitale Cultuur. Lees hier meer over de subsidiemogelijkheden voor games vanaf 2017.

Budgetten laatste rondes
Voor de laatste rondes van beide regelingen zijn de volgende budgetten beschikbaar:
TAX-videoclipfonds: € 78.000,-
Gamefonds: € 185.000,-
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff.jpg

Beelden afscheid Janny Rodermond

15 september 2016

Op maandag 29 augustus werd tijdens de bijeenkomst ‘Cultuur van denken en doen’ afscheid genomen van directeur-bestuurder Janny Rodermond. Gedurende dertien jaar heeft Janny zich ingezet voor de positie van ontwerpcultuur en zijn honderden projecten van ontwerpers en instellingen ondersteund. U kunt hier de beelden en de presentatie van Jurgen Bey (Makkink & Bey) Denk als een kunstenaar, acteer als industrie en wees een lerend instituut bekijken.
Film: Corino
Fotografie: Maarten van Haaff


Presentatie van Jurgen Bey (Makkink & Bey): Denk als een kunstenaar, acteer als industrie en wees een lerend instituut. tijdens afscheid Janny Rodermond
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff2.jpg
Moderator Tracy Metz
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff13.jpg
Een programma in het Groothandelsgebouw
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff3.jpg
Maarten Gielen (rotor)
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff6.jpg
Aruna Vermeulen en Stacii Samidin (HipHopHuis)
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaf7.jpg
Hermineke van Bockmeer
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff7.jpg
Janny Rodermond en RvT-lid Roelof Bleker
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff14.jpg
Borrel na afloop
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff8.jpg
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff12.jpg
AfscheidRodermondSCIMaartenvanHaaff10.jpg
control500liggend.jpg

Control500 Magazine 2016

8 september 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde vanuit de Open Oproep Deelname Gamescom Keulen 2016 negen indiestudio’s die zich tijdens de gamebeurs Gamescom in het Holland Paviljoen hebben gepresenteerd. Speciaal voor deze presentatie bracht gamemagazine Control een Gamescom-editie uit.
De redactie van Control magazine, een on- en offline publicatie voor gameontwikkelaars, interviewde de indie developers over hun nieuwste game. Daarnaast biedt het magazine inzicht in de nalatenschap van het Gamefonds en geeft het een overzicht van hoe de ontwikkelaars vanaf 1 januari 2017 kunnen aanvragen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier de online versie van het magazine:

loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist

het fonds

subsidies

actueel

loader
4197MONGetaGrantblauw.gif
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren dit jaar opnieuw vier gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor recent afgestudeerde kunstena... meer >
AnimalsEnzoPeresLabourdette.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboek... meer >
MMCAresidencyChangdon.jpg
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden gezamenlijk twee residency perioden aan in het MMCA (Museum of Modern and Contemporary Art) Residency in Seoul, Zuid-Korea: éé... meer >
loader
loader
MakingSchoolwebsite_th.jpg
[email protected]: expo & events
IntensiveCarepersbeeldlandscapelores_th.jpg
[email protected]: expo & events
loader