totalload:1462464401.3882t/m
stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

nieuws

HedydAnconaprijs2016web2.jpg

Save the date > uitreiking Hedy d'Ancona-prijs 20 juni

4 mei 2016

Op maandag 20 juni zal Hedy d'Ancona tijdens een feestelijke bijeenkomst voor de vierde keer de prijs voor excellente zorgarchitectuur uitreiken aan een van de zeven genomineerde projecten voor de Hedy d’Ancona-prijs 2016. Voorafgaand aan de prijsuitreiking organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een symposium. Centraal staan de gevolgen van de vermaatschappelijking van de zorg voor de fysieke omgeving.
Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd om het symposium en/of de prijsuitreiking bij te wonen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. Hedy d’Ancona-prijs 2016. Wilt u meedoen aan het ochtendprogramma, geef dan in uw e-mail uw voorkeur voor twee van de vier sessies aan.

PROGRAMMA:

Symposium: 10.00 – 13.00
Sessie 1 - Nieuwe perspectieven voor leegstaand zorgvastgoed, met o.a. bijdragen van Otto Trienekens (De Veldacademie) en Laura Alvarez (Laura Alvarez architecten)
Sessie 2 - Het Gasthuis van de 21ste eeuw, met o.a. bijdragen van Mascha Onderwater (B+B) en Femke Feenstra (dJGA)
Sessie 3 - De agenderende ontwerper, met o.a. bijdragen van Marthe Biezen (studio Marthe Biezen) en Anne Marth Kuilder (Jouw Zorg is mij een Zorg)
Sessie 4 - Ontwerp en Dementie, met bijdragen van Marnix Tavenier (mxt landschapsarchitecten) en Helma van Rijn

12.30 pauze (inclusief lunch)

Prijsuitreiking: 13.00 – 17.00
13.30 Start plenaire programma
13.40 Machteld Huber, directeur Institute for Positive Health
14.10 Marleen Hermans, hoogleraar publiek opdrachtgeverschap
14.40 Reimar von Meding, juryvoorzitter Hedy d'Ancona-prijs
15.00 Prijsuitreiking door Hedy d’Ancona, aansluitend presentatie eerste exemplaar publicatie
15.30 Borrel

Publicatie
Op 20 juni verschijnt een publicatie met naast de genomineerde projecten ook alle inzendingen voor de Hedy d'Ancona-prijs 2016 en essays over actuele thema's binnen de zorgarchitectuur.

Praktische informatie
10.00 - 17.00 uur
Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17, Hilversum

Voor meer informatie over de Hedy d'Ancona-prijs en de genomineerden zie www.hedydanconaprijs.nl
website
stadschool.jpg

Meld je aan voor bijeenkomst De Stad als Onderwijsomgeving @IABR

4 mei 2016

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Welke kansen biedt de stad bij de vernieuwing van onderwijs? Op dinsdag 24 mei 2016, tijdens de IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam), organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lezingen, debat en workshops om antwoorden te vinden op deze vragen.
De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Het is onduidelijk voor welke beroepen de jongeren van nu moeten worden opgeleid. Zeker is wel dat competenties zoals samenwerken, ondernemerschap, design denken en probleemoplossend vermogen steeds belangrijker worden. Een belangrijke vraag is wat de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs betekenen voor de fysieke omgeving waarin dit plaatsvindt. Nog te vaak wordt bij het beantwoorden van deze vraag het schoolgebouw solitair benaderd, terwijl ontwerp, programma en locatie in samenhang gezien moeten worden. Welke kansen biedt de stad bij de vernieuwing van onderwijs en onderwijsomgeving?

Tijdens de bijeenkomst presenteren vijf ontwerpteams hun onderzoeken naar nieuwe modellen voor de onderwijsomgeving. Zij geven het onderwijs van maken en doen een ruimtelijke vertaling op verschillende schaalniveaus: van het interieur van de schoolgebouwen tot hun stedelijke context.

Ochtend programma

Moderator: Thieu Besselink (The Learning Lab)

10.00 - 10.30u: Inloop

10.30 - 10.50u: Keynote 'Mbo power!' door Marieke Gervers - programmaleider practoraat Creatief Vakmanschap - ROC Amsterdam College Zuid

10.50 - 11.10u: Presentatie De Ambachtsschool Revisited - Susanne Pietsch en Eireen Schreurs

11.10 - 11.30u: Presentatie Flex Test ROC - Marco Broekman en Dingeman Deijs

11.30 - 12.00u: Pauze met mogelijkheid tot bezoeken tentoonstelling ‘The Learning City’ van de IABR.

12.00 - 12.20u: Presentatie Je eigen gang gaan - Kristina Andersen en Skafte Aymo Boot

12.20 - 12.40u: Presentatie Werkplaats Centraal - Dirk Osinga en Jurgen Bey

13.00 Einde


Middagprogramma

13.00 - 16.30u: Workshops (incl. lunch)

1. Stad als School
Door gebruik te maken van de leerplekken die de maakindustrie in de stad te bieden heeft, zoek de school de stad steeds meer op. Tegelijkertijd haalt de school de stad naar binnen door als school stedelijke functies op te nemen. In deze workshop gaat stedenbouwkundig bureau mdbs samen met onderwijsprofessionals, architecten, stedenbouwkundigen en leerlingen op zoek naar de meerwaarde van een beroepsopleiding voor de Rotterdamse wijk Katendrecht en vice versa. Op de fiets worden geschikte locaties verkend om vervolgens in kleine groepjes uitgewerkt te worden. Geïnteresseerd om mee op ontdekkingstocht te gaan?

2. Je eigen gang gaan
Interactieontwerper Kristina Andersen en architect Skafte Aymo-Boot dagen leerlingen en docenten uit na te denken over de directe leeromgeving. Met behulp van onverwachte materialen en schaalmodellen komen leerlingen en docenten tot verrassende resultaten. Aanmelding staat open voor ontwerpers, docenten, leerlingen en andere geïnteresseerden. Gezamenlijke deelname van docenten en leerlingen strekt tot aanbeveling.

3. Flex test ROC
Stedenbouwkundigen Marco Broekman, Dingeman Deijs en hun expertteam nemen de deelnemers van deze workshop mee in hun vervolgonderzoek naar locaties voor hybride leeromgevingen in Amsterdam. Welke kansen zijn er aanwezig in de stad om onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij meer met elkaar te verweven tot hybride leeromgeving? Aanmelding staat open voor ontwerpers, docenten, leerlingen en andere geïnteresseerden.

16.00 - 16.30u: Rondgang langs de resultaten van de drie workshops (incl. borrel)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] [email protected] o.v.v. ‘De Stad als Onderwijsomgeving’ met uw naam en organisatie. Wilt u meedoen aan een workshop, geeft dan in uw e-mail uw keuze voor een van de drie workshops aan. We ontvangen uw RSVP graag uiterlijk 17 mei 2016.

Nieuwsbrief Onderwijs
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die het Stimuleringsfonds organiseert met betrekking tot onderwijs? Meld u aan voor de nieuwsbrief Onderwijs.
beeldoproepADE2016.jpg

Open Oproep ADE Sound Lab 2016

3 mei 2016

Het Stimuleringsfonds organiseert in 2016 samen met het Amsterdam Dance Event (ADE) een tweede editie van ADE Sound Lab, dit keer met het thema Frequencies. ADE Sound Lab is een verdiepend programma van dit Amsterdamse festival, gericht op experiment en innovatie op het gebied van geluid, klanksynthese en visualisaties van licht en geluid. Amsterdam Dance Event 2016 vindt plaats van 19 t/m 23 oktober 2016. Tot uiterlijk 13 juni 2016 kan een voorstel ingediend worden.
Oproep
Het Stimuleringsfonds en ADE roepen makers, programmeurs en muzikanten op een projectvoorstel aan te dragen voor ADE Sound Lab 2016. ADE Sound Lab is een meerdaags programma met demonstraties, workshops, performances, een instrumentenmarkt, masterclasses en lezingen. Het resultaat van deze Open Oproep is een tentoonstelling met installaties en performances binnen het ADE Sound Lab programma. Er is ruimte voor onderzoek naar de vertaling van het thema ‘frequencies’ in brede zin. De focuspunten van de Open Oproep zijn een vertaling van geluid naar licht en de analyse van content van geluid. De ingediende projecten moeten uitermate geschikt zijn voor een presentatie of performance.

De oproep maakt deel uit van het flankerend beleid van de Deelregeling E-cultuur. ADE en het Stimuleringsfonds willen makers de ruimte geven om te experimenteren met nieuwe methodes en technologieën, en de weg vrij maken voor presentaties op andere (internationale) festivals.

Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.
AritaJapan958x538.jpg

Open Oproep Residency Arita 2017, Japan

3 mei 2016

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden in 2017 gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse Saga regio. Ontwerpers en beeldend kunstenaars kunnen hiervoor een voorstel indienen. Ontwerpers dienen een aanvraag in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, beeldend kunstenaars via het Mondriaan Fonds. Uiterlijke indiendatum voor deze oproep is 17 juni 2016.
De werkperiode in Japan biedt aan veelbelovende kunstenaars en ontwerpers de ruimte om onderzoek te doen op artistiek en technisch gebied om hun eigen werk te ontwikkelen, waarbij er een intensieve wisselwerking moet ontstaan met de betrokken porseleinproducenten in de regio. Een belangrijk uitgangspunt van deze residency is om speciale technieken te leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze in het eigen werk toe te passen. Van de kunstenaars/ontwerpers wordt enige basiskennis van het werken met keramiek verwacht.

Voor de werkperiode van start gaat worden de residenten door ontwerpersduo Scholten & Baijings en de Japanse ontwerper Teruhiro Yanagihara gekoppeld aan een van de tien potteries in Arita. De pottery is tevens het contactpersoon die voor technische ondersteuning zorgt bij het Ceramic Technical Research Laboratorium in Arita. Er is een assistent/vertaler aanwezig die de residenten een aantal uren per week helpt bij besprekingen met de potteries en andere praktische vragen. De ervaringen en resultaten van de residency worden middels lezingen en/of workshops gedeeld in Arita en later in Nederland. Per periode werken steeds een kunstenaar en een ontwerper in Arita. De residenten verblijven in een traditioneel Japans huis waar ieder een eigen kamer tot zijn beschikking heeft. De woonkamer, badkamer en keuken worden samen gedeeld. Zie ook: www.2016arita.com.

Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.
SonicActscopyrightPieterKersbeeld.jpg

Budget Meerjarige Programma's ruim overvraagd

28 april 2016

Dertien april was de sluitingsdatum voor de regeling Meerjarige programma’s, een regeling gericht op het versterken van het ecosysteem van culturele instellingen d.m.v. twee- of vierjarige subsidies. Er zijn 28 aanvragen in behandeling genomen. Het betreft 10 aanvragen voor 2 jarige programma’s en 18 aanvragen voor 4 jarige programma’s. Het beschikbare budget is twee keer overvraagd.
Binnen de creatieve industrie is een groot aantal, voornamelijk kleinschalige, culturele instellingen werkzaam. De Deelregeling Meerjarige programma's biedt deze instellingen de mogelijkheid om twee- of vierjarige subsidies aan te vragen. Juist de vierjarige ondersteuning biedt excellente culturele instellingen meer financiële continuïteit, waardoor ruimte ontstaat voor langdurige samenwerkingsverbanden, inhoudelijke verdieping en meerjarige cofinanciering. Maar ondanks de ambitie van het fonds om de culturele infrastructuur te versterken in hun vrije experimenteer- en onderzoeksruimte en hun (vak)publieke taak, staat het beschikbare budget sinds de bezuinigingen van 2013 onder druk. In het cultuurbeleid 2017-2020 is deze situatie niet opgelost. Bij het Stimuleringsfonds is het budget niet uitgebreid, zodat er in de komende jaren moet worden gewerkt met dezelfde budgetten als voorheen.

28 aanvragen
Er zijn 28 aanvragen van culturele instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur in behandeling genomen; 7 aanvragen op gebied van architectuur/stedenbouw, 6 aanvragen op gebied van vormgeving en 15 op gebied van e-cultuur. De 11 instellingen die in de periode 2015/2016 ondersteuning hebben ontvangen vanuit de deelregeling Meerjarige programma’s hebben wederom allen aangevraagd. Daarnaast hebben 17 instellingen een aanvraag ingediend die niet eerder zijn ondersteund vanuit deze regeling. Wel zijn de meeste van hen eerder ondersteund vanuit andere regelingen via projectsubsidies of een 1 jarig programma.

11,1 miljoen beschikbaar
Het totaal aangevraagde bedrag is ruim 21 miljoen. Het beschikbare budget is 11,1 miljoen voor de gehele beleidsperiode 2017-2020. Dit betekent dat het budget twee keer is overvraagd.

In juni zal over de gehonoreerde programma’s worden bericht.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist

het fonds

subsidies

actueel

cultureelondernemen.jpg
In maart 2016 organiseerde het Stimuleringsfonds samen met Anne van der Zwaag (directeur OBJECT) voor de derde keer de 3-delige serie masterclasses genaamd ‘Cultureel Ondernemen’. De masterclasses... meer >
whatremains2.jpg
De kwaliteit en de relevantie van de aanvragen op gebied van e-cultuur blijven toenemen. Ontwerpers en makers werken veel samen met andere culturele disciplines, waardoor e-cultuur een steeds groter g... meer >
SonicActscopyrightPieterKersbeeld.jpg
Dertien april was de sluitingsdatum voor de regeling Meerjarige programma’s, een regeling gericht op het versterken van het ecosysteem van culturele instellingen d.m.v. twee- of vierjarige subsidies... meer >
DSC5800lowres.jpg
De 26 presentaties die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde tijdens de Salone del Mobile in Milaan voert je langs verschillende locaties: van industriële presentatieplekken in fabri... meer >
loader
loader
loader