totalload:1464451245.6293t/m
stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

nieuws

plplplplscrutinyclosephotobyMichelBoulog.jpg

Digitale cultuur @ Stimuleringsfonds

24 mei 2016

Op woensdag 8 juni organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst over digitale cultuur in Het Huis Utrecht. De nieuwe cultuurplanperiode, 2017-2020, brengt enkele veranderingen met zich mee. De deelregeling E-cultuur en het Gamefonds gaan samen verder onder de naam deelregeling Digitale cultuur. Dit vraagt om reflectie en vooruitkijken. De middag zal daarom in het teken staan van de recente ontwikkelingen in het veld en de toekomstige regelingen en programma’s van het fonds.
De bijeenkomst is bedoeld voor makers, curatoren, gameontwikkelaars en ontwerpers, kortom alle (potentiële) aanvragers en geïnteresseerden. Fondsmedewerkers en leden van de adviescommissie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De middag staat onder leiding van moderator Margriet Schavemaker. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte met projectpresentaties en een aantal deelsessies waarin specifiek met alle deelnemers op een aantal thema’s wordt ingezoomd. Dit is het moment om input te leveren op het toekomstige beleid of vragen te stellen aan het fonds.

Projectpresentaties
The Modular Body, Floris Kaayk
PLPLPL.PL::SCRUTINY, Mattias Oostrik
Morfotheek #16, Driessens en Verstappen
Deep, Monobanda
Afsluitende reflectie door Tijmen Schep (oprichter SETUP).

Sessie 1: Digitale cultuur en storytelling
Keywords: transmedia, non lineair, VR, interactive, networks, publishing
Gespreksleider: Paulien Dresscher (Hoofd Nieuwe Media Cinekid)
Wat betekent digitale cultuur voor het vertellen en verspreiden van verhalen? Welke mogelijkheden bieden nieuwe media voor makers, schrijvers, documentaire makers, producenten en journalisten?

Sessie 2: Digitale cultuur en games
Keywords: indies, onderzoek, applied games, experiment, gameplay, gamefonds
Gespreksleider: Adriaan de Jongh (onafhankelijk gameontwikkelaar)
Het huidige Gamefonds gaat op in de brede regeling Digitale cultuur. Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het ondersteunen indie- en applied games, onderzoek en game-gerelateerde projecten en programma’s. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de sector?

Sessie 3: Digitale cultuur en podiumkunsten
Keywords: muziek, dans, performance, visuals
Gespreksleider: Joris Weijdom (senior onderzoeker bij HKU lectoraat Performatieve maakprocessen)
Het fonds ontvangt veel projectvoorstellen op het snijvlak van technologie en dans, muziek en performancekunst. Welke thema’s en ontwikkelingen spelen er in dit domein?

Sessie 4: Digitale cultuur en onderzoek
Keywords: artistiek/ontwerpend onderzoek, wetenschap, kunstvakonderwijs
Gespreksleider: Sacha van Tongeren (onderzoeker/conceptontwikkelaar)
Hoe verhoudt het artistiek of ontwerpend onderzoek dat door veel makers wordt gedaan zich tot wetenschappelijk onderzoek of het onderzoek van lectoraten in het kunstvakonderwijs? Welke ontwikkelingen zijn er gaande op dit vlak?

Sessie 5: Digitale cultuur en infrastructuur/platforms
Keywords: medialabs, makerspaces, festivals, infrastructuur
Gespreksleider: Klaas Kuitenbrouwer (Expert Nieuwe Media / Digitale Cultuur bij Het Nieuwe Instituut)
Het domein E-cultuur kenmerkt zich door een sterke structuur van instellingen, medialabs en toonaangevende festivals. Wat betekenen deze platforms voor de makers? Welke rol kan het Stimuleringsfonds hierin spelen?

Tijdstip en locatie
Woensdag 8 juni 2016, 13.00- 17.00u., aansluitend is er een borrel.
Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht.

Aanmelden
Toegang is gratis, maar aanmelden via [email protected] is noodzakelijk. De capaciteit is beperkt. Vergeet niet de keuze voor de deelsessie te vermelden. Meer informatie: Sean Gilis, adjunct secretaris, [email protected], 010-4361600

Foto: Michel Boulogne
schommelstoelweb.jpg

Stimuleringsfonds @ Building the Future of Health

23 mei 2016
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Hanzeplein 1 in Groningen


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie programmeert een viertal sessies op het internationale congres Building the Future of Health. Een internationale vergelijking biedt inzicht in de kracht van ontwerpend onderzoek in een veranderend zorglandschap. De sessies zijn gratis toegankelijk.
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en bezoekers kunnen tegen een gereduceerd partnertarief de rest van het congres bezoeken.

Ontwerp & Dementie: The Art and Science of Dementia Care
10:00-12:00
Taal: NL
ERIBA, Antonius Deusinglaan 1

Zes interdisciplinaire teams van ontwerpers, wetenschappers, producenten en zorgprofessionals onderzochten op drie zorglocaties in Amsterdam de verbetering van de leefomgeving van mensen met dementie. In nauwe samenwerking met de bewoners en het zorgpersoneel werkten ze aan ruimtelijke interventies in het interieur en/of prototypes voor (zorg)producten. Door binnen het project onderzoek te koppelen aan het ontwerpen en het maken, werden de resultaten direct in de dagelijks praktijk getest. Welke lessen kunnen we trekken uit de gehanteerde werkwijze en de uitkomsten van het onderzoek? Ontwerpers Marthe Biezen, Laura Lynn Jansen, Jarrik Ouburg en Jetske Visser presenteren vier casestudies. Ontdek hoe simpele ingrepen in het interieur van grote invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. i.s.m. Cordaan. De sessie wordt ingeleid door Kees van der Burg, DG Langdurige Zorg.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ‘Ontwerp en Dementie’ met uw naam en organisatie.

De Grijstinten van Groningen
13.00-15.00
Taal: NL
UMCG, Lokaal 5

Met het onderzoek ‘Grijstinten in de Tussenmaat’ gingen Vincent Kompier (textoer), Jannie Vinke (ANA Architecten) en Annet Ritsema (Specht Architecten) op zoek naar woon/zorgvormen die tot nu toe in Nederland weinig voorkomen. Vormen die in andere Europese landen al wel gebruikelijk -én succesvol- zijn. Aan de hand van best practices uit het buitenland werd een brede staalkaart aan innovatieve oplossingen onderzocht. Deze werkbijeenkomst richt zich op een vertaling van de resultaten naar de stad Groningen. In deze werkbijeenkomst worden onder leiding van architect Jannie Vinke de kansen voor nieuwe woon- en zorgconcepten getest in Groningen. Aan de hand van een concrete casus en in samenspraak met lokale belanghebbenden en enkele experts onderzoeken de deelnemers welke mogelijkheden er zijn, maar ook welke obstakels in de weg staan om woningen en woonomgeving geschikt te maken voor ouderen van nu en van de toekomst.

Aanmelding staat open voor ontwerpers, beleidsmedewerkers, zorgaanbieders en woningcorporaties en andere geïnteresseerden. Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ‘Grijstinten in de Tussenmaat’ met uw naam en organisatie. Aansluitend op de werkbijeenkomst vindt van 15.50-17.30 de bijeenkomst ‘Zelforganisatie in de Zorg’ plaats.

Langer Thuis dankzij het Verzorgingstehuis
13.00-15.00
Taal: NL
UMCG, Ronde Zaal

De ontwikkeling dat ouderen langer thuis blijven wonen, leidt tot het sluiten van verpleeg- en verzorgingshuizen. Langer thuis wonen en verzorgingshuizen lijken daarmee gescheiden werelden, maar schijn bedriegt. Veldacademie maakte een stedelijke inventarisatie van zorghuisvesting in Rotterdam en Amsterdam en onderzoekt de betekenis van deze huizen voor de buurt en haar bewoners. Met het ontwerpend onderzoek Wonen Zonder Zorg(en) werd aanvullend verkend hoe verzorgingshuizen een tweede leven kunnen krijgen als woongebouw voor ouderen. Voor dit onderzoek werkte de Veldacademie samen met Jefvandenputte architectuur en Boudewien van den Berg. Hoe maak je van een zorggebouw, een woongebouw? Onderzoeksresultaten bieden inzicht in de rol die het verzorgingstehuis kan spelen in het faciliteren van zelfstandig oud worden in de wijk.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ‘Langer Thuis dankzij het Verzorgingstehuis' met uw naam en organisatie.
Aansluitend op de bijeenkomst vindt van 15.50-17.30 de bijeenkomst ‘Zelforganisatie in de Zorg’ plaats.

Zelforganisatie in de Zorg
15:30-17:30
Taal: EN
ERIBA, Antonius Deusinglaan 1

De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Van burgers wordt verwacht dat zij meer eigen initiatief ontplooien. De wens naar lokale collectieve alternatieven groeit. Daar waar nieuwe initiatiefnemers met engagement, visie en doorzettingsvermogen te werk gaan, blijkt er heel veel mogelijk. In deze sessie presenteren Evelien van Veen (Van Veen Architecten) en Annet Ritsema (Specht Architecten) een aantal aansprekende lokale initiatieven, zoals het Ubuntuplein, een kleinschalig woonzorgproject in Zutphen dat vanuit een bewonerscollectief is ontstaan, en een aantal best practices van projecten uit Duitsland, Zwitserland en Scandinavië, waar innovatieve woonvormen met collectieve inslag het palet aan ouderenwoningen verbreden. Aansluitend worden in een rondetafelgesprek de dogma’s die hardnekkig het beeld van ouderen en wonen bepalen weerlegd en dilemma’s die realisatie van succesvolle nieuwe concepten in de weg staan besproken. Centraal staat de vraag hoe woningen en woonomgeving dermate aantrekkelijk gemaakt kunnen worden zodat deze voldoen aan de wensen van de ouderen van de toekomst. Met bijdragen van Yvonne Witter (adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg), René Asschert; (programmaleider Wonen bij Gemeente Groningen), en Joop Belderok (sociaal gerontoloog en initiator van de Zorg coöperatie Loppersum).

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ‘Zelforganisatie in de Zorg’ met uw naam en organisatie.
De bijeenkomst wordt vooraf gegaan door de werkbijeenkomst ‘Grijstinten in de Tussenmaat’ en de bijeenkomst ‘Langer Thuis vanwege het Verzorgingstehuis’.
WP1web.jpg

Verslag bijeenkomst illustratie

20 mei 2016

Op dinsdag 22 maart organiseerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds een besloten bijeenkomst over illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strips en graphic novel. Op de agenda stonden onder andere de zichtbaarheid van het vakgebied, de subsidie- en andere financieringsmogelijkheden. Onder de aanwezigen bevonden zich illustratoren, tekenaars, vertegenwoordigers van uitgeverijen, platforms en fondsmedewerkers. Beide fondsen bieden mogelijkheden voor het subsidiëren van projecten en publicaties op het gebied van illustratie en trekken daarom gezamenlijk op in het benaderen van deze discipline.
Subsidiemogelijkheden illustratie
Sinds 2012 kunnen makers van autonome en toegepaste illustratie, kinder- en jeugdboeken, strips, graphic novels en andere beeldmakers terecht bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanvragen kunnen o.a. gedaan worden door makers, instellingen of uitgevers. De aanvraag kan een concreet plan betreffen, maar ook een idee voor een project of een kleinschalig onderzoek kan in aanmerking komen. Een intentieverklaring van een uitgever is geen voorwaarde voor een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds. Wel dient er sprake te zijn van ‘cofinanciering’. Voor makers kan dit in de vorm van een eigen bijdrage, bijvoorbeeld in eigen uren. Makers kunnen indienen bij de deelregeling Vormgeving en Talentontwikkeling (indien niet langer dan vier jaar afgestudeerd), organisatoren bij de deelregeling Activiteitenprogramma's of de Festivals.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het Stimuleringsfonds een serie vervolgstappen opgesteld:

Informatievoorziening over subsidieregeling:
Met een nieuwsbrief geheel gewijd aan illustratie en strips, een spreekuur en een stand op de Illustratie Biënnale 2016 informeert en adviseert het Stimuleringsfonds illustratoren en andere beeldmakers over de subsidiemogelijkheden en de aanvraagprocedure.

Aanvraagprocedure voor illustratoren:
Het aanvraagformulier is gericht op een grote diversiteit aan projectvormen. Het Stimuleringsfonds werkt aan het verbeteren van de procedure door het formulier meer geschikt te maken voor specifieke projectvormen, zoals geïllustreerde boekuitgaven. Hierdoor zal de aanvraagprocedure beter aansluiten op de praktijk van illustratoren. Bij de beoordeling van de aanvraag speelt het portfolio van een illustrator een grote rol. Het Stimuleringsfonds zal in de aanvraagprocedure het meesturen van een portfolio meer benadrukken.

Beoordeling en samenstelling adviescommissie:
De deelregeling Vormgeving staat open voor een grote diversiteit aan projecten op het gebied van vormgeving, waaronder ook illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strip en graphic novel. Per aanvraagronde worden de projectaanvragen voorgelegd aan een nauwkeurig samengestelde adviescommissie, waarin diverse expertise aanwezig is. De commissies zijn zo samengesteld dat er sprake is van een afgewogen oordeelsvorming, waarbinnen ruimte is voor uiteenlopende invalshoeken. Het fonds ziet toe op de zorgvuldigheid van de advisering door de beoordelingsprocedure en de samenstelling van de commissie voortdurend te bewaken.

Zichtbaarheid van de discipline:
De nieuwe kennispagina Vormgeving biedt extra mogelijkheden voor het presenteren van ondersteunde projecten binnen de discipline vormgeving, zoals ook illustratie, kinder- en jeugdboeken, strips en graphic novels. Wilt u betrokken blijven bij ontwikkelingen op het gebied van vormgeving? Stuur een e-mail naar [email protected] o.v.v. 'aanmelding nieuwsbrief vormgeving'.

Aanwezigen bijeenkomst 22 maart: Joost Swarte, Ted van Lieshout, Pépé Smit, Enzo Pérès-Labourdette, Rop van Mierlo, Harriet van Reek, Eva Hilhorst, Barbara Stok, Marlies Visser, Job Wouters, Loes Riphagen, Gert Jan Pos, Peter van der Zwaag (uitgeverij De Bezige Bij) en Hansje Joustra (uitgeverij Scratch), naast medewerkers van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds.

De afbeelding boven dit artikel komt uit de publicatie Wauw Pauw van Yoko Heiligers, ondersteund vanuit de Deelregeling Vormgeving.
superposition.jpg

Selectie Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid

20 mei 2016

In maart organiseerde het Stimuleringsfonds i.s.m. het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid. Vier geselecteerde makers / ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om nieuw werk te maken in reactie op of gebruikmakend van de open collectie van Beeld en Geluid.
De collectie van Beeld en Geluid bevat meer dan 1 miljoen uur aan cultureel historisch, audiovisueel materiaal. Een groeiend deel van de collectie wordt door Beeld en Geluid beschikbaar gesteld onder open licenties. De ‘open collectie’ omvat op dit moment enkele tienduizenden items aan audiovisueel materiaal en is beschikbaar voor creatief hergebruik door derden.

Op de Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid zijn in totaal 34 inzendingen binnengekomen. De inzendingen zijn voorgelegd aan externe adviseurs Veerle Devreese, commissielid Deelregeling E-cultuur, en Brigitte Jansen, projectmedewerker Kennis en Innovatie, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De commissie heeft vier inzendingen geselecteerd waarvoor het Instituut Beeld en Geluid in de periode van mei 2016 tot februari 2017 werkplekken beschikbaar stelt. Het Stimuleringsfonds maakt deze vier werkbeurzen mogelijk. De beurs bestaat uit een bedrag van €5.000 waarvan €4.000 honorarium en €1.000 werkbudget. Daarnaast krijgen de makers ondersteuning van medewerkers van Beeld en Geluid en van externe experts in hun onderzoek. De volgende voorstellen zijn uiteindelijk verkozen boven de andere:

- Anna Klevan - Ways to record a sunset
Het archief van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid maakt het Nederland van nu en vroeger volgens Anna Klevan niet enkel ‘zichtbaar’ in beeld, maar ook door middel van geluid. Klevan stelt zich de vraag hoe we kijken met andere zintuigen. In haar werk zet ze zich, als beeldmaker, af tegen de tijdsgeest van het ‘vele kijken maar niet echt zien’, een gedachteloze stroom aan het consumeren van beeld in media. Tijdens de werkperiode wil Klevan de limitaties en overlappingen van beeld en geluid onderzoeken. De zonsondergang is daarbij een startpunt; zijnde het het meest gefotografeerde onderwerp en daarmee een herkenbaar en universeel beeld.
annaklevan.nl

- Elki Boerdam
Tijdens de werkperiode wil Elki Boerdam het historisch mediamateriaal spiegelen tegen de online beeldcultuur van nu. Enerzijds probeert ze het online beeld in te kaderen, anderzijds kan ze het materiaal van Beeld en Geluid een nieuwe waarde en betekenis geven, door het in een hedendaags kader te plaatsen. Met haar onderzoek en het resulterende werk wil Boerdam het publiek niet alleen met de historische inhoud van het beeld kennis laten maken maar ook fenomenen en codes binnen onze beeldcultuur bloot leggen. Door de beelden uit het archief naast beelden uit de huidige online cultuur te plaatsen gaat Boerdam op zoek gaan naar nieuwe contexten en verhalen om op die manier nieuwe beelden te creëren.
elkiboerdam.com

- Tereza Rullerova - Magical Realism
De Tjechische ontwerper Tereza Ruller kijkt vanuit een internationaal perspectief naar de collectie. Het werken met de collectie is voor haar een kans om het idee 'being integrated' te visualiseren en zich te verhouden tot de Nederlandse cultuur. Rullerova: 'I would like to bring my artistic and design expertise to the integration process and investigate possible use of the archive materials as an “integration tool” — an alternative tool developed by someone who is going through the process herself.' Ze is daarbij geinteresseerd in de verhouding tussen het persoonlijke, subjectieve en de culturele, nationale identiteit. In haar projectvoorstel ‘Magical Realism’ zal ze het archief omzetten naar een persoonlijk narratief. Daarbij wil ze deelnemers van de integratiecursus betrekken om hun subjectieve ervaring over de Nederlandse historie via het archiefmateriaal opnieuw te vertellen.
Het resultaat van haar onderzoek zal een participatief videowerk en een interactieve website applicatie worden.
therodina.com

- Superposition: Bram Bogaerts & Robin Smits
Het onderzoek van Superposition zal zich op drie verschillende onderdelen richten. Ten eerste ontwikkelen de ontwerpers een methode om de camerabewegingen van de beelden uit het archief te analyseren. Daarnaast ontwikkelen Bogaerts en Smits een applicatie die de beweging die de telefoongebruiker maakt in real-time kan koppelen aan beelden uit het archief en deze beelden op een vloeiende manier op elkaar kan aansluiten. Tot slot wordt een methode ontwikkeld om de uitkomsten van deze nieuwe remix-films op een geschikte manier te presenteren.
brambogaerts.nl

Beoordeling
Bij de beoordeling van de voorstellen heeft de commissie met name gelet op de onderscheidende opzet van het voorstel ten opzicht van het creatief hergebruik van open collecties, op de motivatie voor het werken met de open collectie, op de kwaliteit van het portfolio en de samenhang tussen deze onderdelen.

De commissie was verrast over de diversiteit van de inzendingen. Zo reageerden onder meer grafisch ontwerpers, communication designers, beeldend kunstenaars, fotografen, film –en documentairemakers waaronder zowel startende als zeer ervaren makers. De commissie merkte echter op dat er opvallend weinig makers een helder concept voorstelde. Ook was de relevantie van de werkperiode voor de eigen artistieke ontwikkeling veelal niet duidelijk of weinig gemotiveerd. In enkele gevallen paste het voorstel niet voldoende binnen het werkterrein van de creatieve industrie.
KaartSCIbrochureVenetie.jpg

Selectie Open Oproep Architectuurbiënnale Venetië 2016

19 mei 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep begin dit jaar ontwerpers op een voorstel in te dienen voor deelname aan de Architectuur biennale in Venetië 2016. In totaal zijn 26 voorstellen ingediend, waarvan 9 zijn geselecteerd.
De inzendingen zijn voorgelegd aan de externe adviseurs Ronald Rietveld (architect bij RAAAF en curator van het Nederlands paviljoen in 2010), Francien van Westrenen (programmamaker Architectuur bij Stroom, Den Haag) en Jan Willem Petersen (oprichter Specialist Operations). De selectie is divers, zowel in thematiek als in project- en presentatievorm. De geselecteerde projecten hebben met elkaar gemeen dat ze gestart zijn vanuit eigen initiatief of fascinatie om een onderwerp te agenderen en met een enorme bevlogenheid en betrokkenheid zijn ontwikkeld. Een aantal projecten duidt een urgentie en vertaalt deze naar een ruimtelijke representatie die aanzet tot discussie. De selectie beslaat projecten met verschillende schalen – van regionaal ontwerpend onderzoek tot objectontwerp. De volgende presentaties zijn geselecteerd:

NLÉ WATERFRONT Exhibition - NLÉ
Vertical Walking - Rombout Frieling Studio
Elements of Time - Nynke Koster
Constructive Proposals - Studio Frank Havermans
24mm - Arend Groosman
Cerberus. The Three-Headed Monster - Hamed Khosravi, Matteo Mannini Architects en Behemoth Press
Time for impact - New Generations en space&matter
L’Abri: A Roof for Humanity - Narda Beunders
Pani Community Centre - SchilderScholte architects

Uitnodigende partijen van de geselecteerden zijn: de hoofdcurator Alejandro Aravena, de Global Art Affairs Foundation en het Koeweit paviljoen. De projecten worden tentoongesteld in en rondom het Arsenale, Palazzo Mora, Palazzo Bembo en Palazzo Michel. Drie van de negen geselecteerden nemen op eigen initiatief deel aan de biënnale.

Over de inzendingen
De Architectuurbiënnale in Venetië is een van de belangrijkste culturele evenementen voor zowel de internationale vakgemeenschap als voor een breed cultureel geïnteresseerd publiek. De adviseurs merken op dat de kwaliteit van de ingediende voorstellen over het algemeen onvoldoende aansloot op het niveau van deze toonaangevende biënnale. In de aanvraag is niet altijd gezocht naar een passende manier van tentoonstellen, waarbij inhoud en vorm elkaar versterken in de ruimtelijke installatie of het tentoonstellingsontwerp.

Lees hier meer over de Open Oproep.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist

het fonds

subsidies

actueel

schommelstoelweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie programmeert een viertal sessies op het internationale congres Building the Future of Health. Een internationale vergelijking biedt inzicht in de kracht van o... meer >
AritaJapan958x538.jpg
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden in 2017 gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse Saga regio. Ontwerpers en beeldend kunstenaars kunnen hiervoor een... meer >
beeldoproepADE2016.jpg
Het Stimuleringsfonds organiseert in 2016 samen met het Amsterdam Dance Event (ADE) een tweede editie van ADE Sound Lab, dit keer met het thema Frequencies. ADE Sound Lab is een verdiepend programma v... meer >
loader
loader
loader