stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Who Cares
1332098410590081975238894326116701942356.jpg
24okt

[email protected]: event

Who Cares

15.00 - 17.00 uur
8e verdieping Veemgebouw, Torenallee 86-02, Eindhoven


Deze bijeenkomst richt zich op goed opdrachtgeverschap in de zorg. Grote systeemveranderingen zorgen er op dit moment voor dat verantwoordelijkheden en financiële middelen verschuiven. Aan het woord komen pionierende opdrachtgevers en ontwerpers met visie.
Tijdens deze middag presenteert het fonds inspirerende praktijkvoorbeelden zoals nominaties van de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur en de onderzoekstrajecten Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis en Werken met een Beperking. Met een key-note van Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft.

Transitie van de zorg
De combinatie van decentralisatie, privatisering en bezuinigingen heeft ingrijpende gevolgen voor de zorg en de omgeving waarin zorg wordt verleend. Mensen met een zorgvraag wonen langer thuis en doen een groeiend beroep op het eigen netwerk. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg. Tegelijkertijd groeit de aandacht voor de rol van zorginstellingen binnen hun lokale context. Daarbij toont zich een groeiende aandacht voor de beleving van zorg en het perspectief van de patiënt. Niet alleen het zorgaanbod verandert, maar ook onze kijk op wat zorg is en wat we willen bereiken met zorg.

Binnen deze context kunnen ontwerpers nieuwe visies, werkwijzen of toepassingen introduceren, juist omdat zij vrij van de gangbare kaders kunnen denken. Daar waar zorginstellingen en ontwerpers gezamenlijk nieuwe wegen verkennen en met engagement, visie en doorzettingsvermogen te werk gaan, blijkt er nog steeds veel mogelijk.


Programma
moderator: Ariane van Dijk

15.00 Welkom door Ariane van Dijk

15.05 Key-note door Marleen Hermans hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap, TU Delft

15.15 Presentatie Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich op het schaalniveau van interieur, gebouw en wijk?

15.50 Presentatie Jacqueline Bouts directeur en initiatiefneemster Xenia, winnaar van de Hedy d’Ancona-prijs 2016

15.55 Presentatie Pieter van den Berg, oncoloog van het Tergooi Ziekenhuis en initiatiefnemer van de Chemotuin, een genomineerd project voor de Hedy d’Ancona-prijs 2016

16.00 Pauze, inclusief bezoek aan de tentoonstelling Intensive Care

16.30 Presentatie Van Zorg naar Werk

Gezond of ziek zijn arbitraire begrippen. De ervaring van ziekte is dikwijls een heel andere dan een professional diagnosticeert. Diagnoses kunnen ook stigmatiseren en ‘de verzorgde mens’ afhankelijk laten voelen. Buro MAAN en Studio STIX onderzochten in samenwerking met maatschappelijk partners de helende werking van het werk en ontdekten dat ziekte geen beletsel zou moeten vormen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.

16.50 Presentatie Wim Nap, Bakkerij Vlinder

In Bakker Vlinder werken cliënten van zorginstelling Middin: mensen met een verstandelijke, geestelijke of meervoudige beperking. Ze ontwikkelen er vakvaardigheden en een goede werkhouding.

17.00 Einde


Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ‘Who Cares’ met uw naam, organisatie en functie. We ontvangen uw RSVP graag uiterlijk 15 oktober 2016.

Nieuwsbrief Zorg
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die het Stimuleringsfonds organiseert met betrekking tot zorg? Meld u aan voor de nieuwsbrief Zorg door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. nieuwsbrief zorg.

meer agenda

01AguaCariocaPilotOozephotoRSmith.jpg
t/m17mrt

tentoonstelling

Agua Carioca

5 november 2016 t/m 17 maart 2017
Studio-X en Sitio Roberto Burle Marx, Rio de Janeiro


Ooze architects initieerden Água Carioca, een project dat de manier van hoe we omgaan met water en afvalwater in stedelijke gebieden wezenlijk veranderd. In plaats van het verzamelen en transporteren van afvalwater van ieder huis naar een zuiveringsinstallatie buiten de stad, wordt het afvalwater met dit systeem op locatie direct gereinigd en opnieuw gebruikt. Op 5 november 2016 zijn in Rio de Janeiro twee tentoonstellingen over dit onderwerp geopend.
Op locatie van Sitio Roberto Burle Marx laat een pilot zien hoe dit systeem van waterzuivering en -recycling op kleine schaal kan worden geïmplementeerd en speculeren vier projectvoorstellen over hoe het Água Carioca project op grotere schaal kan worden uitgevoerd.

Op locatie van Studio-X wordt het bouwproces van de pilot in detail getoond en lichtten de architecten hun ideeën achter het Água Carioca project toe in een interview: het plaatsen van kleinschalige groene units in buurten en wijken zonder dat daar kostbare riolen of langdurige bouwtrajecten bij komen kijken, zodat een gezonde, schone en mooie leefomgeving ontstaat. Tijdens het bouwproces worden de inwoners betrokken en bewust gemaakt van de watercyclus en waterrecycling: dit maakt hen van een passieve consument een bronbewuste burger die actief deelneemt aan het vormgeven van de eigen gezonde leefomgeving.

Voor het Água Carioca project hoeven er geen grote infrastructurele werken aangelegd te worden, vindt er geen transport van vuil water plaats en is er 50% verminderd transport van schoon water. Dit biedt een duurzame oplossing voor gebieden die niet zijn aangesloten op een rioolnetwerk (momenteel ongeveer 70% van de staat Rio de Janeiro). De twee tentoonstellingen zijn te zien tot en met 17 maart 2017. De pilot loopt minimaal twee jaar.

Dit project werd eerder ondersteund via het Programma Internationalisering.
website
2015009BK121411.jpg
t/m28mei

Tentoonstelling

Rafelranden van Schoonheid

3 december 2016 t/m 28 mei 2017
TextielMuseum, Goirkestraat 96, Tilburg


Het collectie-opdrachtenbeleid van het TextielMuseum biedt kunstenaars en vormgevers de mogelijkheid tot onderzoek en experiment. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Rafelranden van Schoonheid'. Deze expositie toont textiele installaties, interactieve beelden en films van Heringa/Van Kalsbeek, Bart Hess, Nan Groot Antink, Tanja Smeets en Karin van Dam.
Zachtroze silicone zakken, verbonden met harige koorden, kronkelen subtiel. De beweging verhevigt als je nadert. Dit werk van Bart Hess is een van de werken die in opdracht van het TextielMuseum zijn ontwikkeld. De werken balanceren op de grens van aantrekking en afstoting.

Het TextielMuseum wordt ondersteund vanuit de regeling Activiteitenprogramma's.
website
006JASMIJNVISSERMODERNCANDOR2017APIERSON.jpg
t/m7mei

Tentoonstelling

Modern Candor

27 januari 2017 t/m 7 mei 2017
Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, Amsterdam


De tentoonstelling Modern Candor gaat over het conflict op de Falklandeilanden/Islas Malvinas, maar bezoekers zullen er maar twee kaarten van de eilandengroep aantreffen. Kunstenaar Jasmijn Visser creëerde een installatie van zeldzame kaarten en boeken van onder andere Panama, Zimbabwe, Nepal en de maan die zij selecteerde uit de Bijzondere Collecties van de UvA.
Modern Candor is een tentoonstelling ter gelegenheid van het uitkomen van ‘Conflict Atlas. Geopolitics and contingencies on the Malvinas - Falklands archipelago’ van Kunstenaar Jasmijn Visser en ontwerpbureau Metahaven. Visser en Metahaven tonen de lange, complexe geschiedenis van de Falkland-eilanden, waar vanaf de ontdekking ervan veel conflicten om zijn ontstaan. Zij beogen een nieuwe vorm van geschiedschrijving te realiseren en de geschiedenis niet als lineair verhaal met causale gebeurtenissen weer te geven, maar als een chaos van contexten en contingentie, wat dichter bij de werkelijkheid staat. Aan de hand van een grote collectie materiaal, zoals cartografie, archief, fotografie en geschreven bijdragen kan de lezer zijn eigen versie van de geschiedenis bij elkaar verzamelen.

Dit project is ondersteund vanuit de regeling Vormgeving.
website
noise.png
t/m26feb

Tentoonstelling

The Noise of Being

1 februari 2017 t/m 26 februari 2017
Arti et Amicitiae, Amsterdam


Sonic Acts is een festival op het snijvlak van kunst en wetenschap, muziek en technologie. Het thema van 2017 is The Noise of Being. Het festival bestaat uit de tentoonstelling The Noise of Being, een conferentie, workshops, masterclasses, films, performances en clubavonden op verschillende locaties in de stad.
Hoe staat het ervoor met de mens? Wat betekent het om mens te zijn in de huidige tijd? En hoe kunnen we omgaan met de chaos die ons omringt in deze snel veranderende wereld? Zal de invoering van geavanceerde technologieën ons helpen om de wereld beter te begrijpen, of ons juist de blik op die wereld ontnemen? De kunstenaars Joey Holder, Justin Bennett, Kate Cooper, Pinar Yoldas en Zach Blas speculeren met hun installaties in de tentoonstelling op de natuurlijke vloeibaarheid en irrationaliteit van het bestaan.

Sonic Acts wordt ondersteund vanuit de regeling Meerjarige programma's.
website
FotoJonathanGruger2.jpg
t/m5mrt

Festival

Transmediale

2 februari 2017 t/m 5 maart 2017
Berlijn


Het Transmediale Festival 2017 in Berlijn richt zich op speelse, kritische en speculatieve artistieke exploraties van het thema Ever Elusive. Onder deze noemer onderzoekt het festival de steeds vager wordende grens tussen de menselijke en niet-menselijke (technologische) ecologie.
Het Transmediale festival viert in 2017 haar 30e editie. Dit jaar vindt het festival over een langere periode plaats en op diverse locaties in Berlijn (2 februari - 5 maart). Hart van het festival is de tentoonstelling Alien Matter, samengesteld door curator Inke Arns. Het festival richt zich daarmee op de transformerende context van mediakunst en digitale cultuur die zij de afgelopen drie decennia heeft onderzocht en gepresenteerd.

Het Stimuleringsfonds ondersteund Nederlandse makers op het festival vanuit de Open Oproep Transmediale.
website
loader

het fonds

subsidies

actueel

SHAfestival.jpg
In de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 is de procedure Festivals een regeling geworden. Er is € 800.000 per jaar beschikbaar voor de ondersteuning van festivals in de creatieve industrie, die bijdrag... meer >
regelingen2017SCI.jpg
Het uitvoeren van subsidieregelingen is de kerntaak van het Stimuleringsfonds. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de bijdragemogelijkheden 2017-2020 in werking getreden, en zijn de doelstellingen en b... meer >
OODementieindeopenbareruimte.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Rotterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een onderzoekstraject gericht op het verbeteren van de openbare ruimte voor mensen met demen... meer >
EcultuurnaardigitalecultuurSCI.jpg
Vanaf 1 januari 2017 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Deelregeling Digitale cultuur uit. De regeling vervangt de regeling E-cultuur en het Gamefonds. Aan de hand van zeven thema’s ... meer >
viewsource2.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader