stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Who Cares
1332098410590081975238894326116701942356.jpg
24okt

[email protected]: event

Who Cares

15.00 - 17.00 uur
8e verdieping Veemgebouw, Torenallee 86-02, Eindhoven


Deze bijeenkomst richt zich op goed opdrachtgeverschap in de zorg. Grote systeemveranderingen zorgen er op dit moment voor dat verantwoordelijkheden en financiële middelen verschuiven. Aan het woord komen pionierende opdrachtgevers en ontwerpers met visie.
Tijdens deze middag presenteert het fonds inspirerende praktijkvoorbeelden zoals nominaties van de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur en de onderzoekstrajecten Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis en Werken met een Beperking. Met een key-note van Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft.

Transitie van de zorg
De combinatie van decentralisatie, privatisering en bezuinigingen heeft ingrijpende gevolgen voor de zorg en de omgeving waarin zorg wordt verleend. Mensen met een zorgvraag wonen langer thuis en doen een groeiend beroep op het eigen netwerk. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg. Tegelijkertijd groeit de aandacht voor de rol van zorginstellingen binnen hun lokale context. Daarbij toont zich een groeiende aandacht voor de beleving van zorg en het perspectief van de patiënt. Niet alleen het zorgaanbod verandert, maar ook onze kijk op wat zorg is en wat we willen bereiken met zorg.

Binnen deze context kunnen ontwerpers nieuwe visies, werkwijzen of toepassingen introduceren, juist omdat zij vrij van de gangbare kaders kunnen denken. Daar waar zorginstellingen en ontwerpers gezamenlijk nieuwe wegen verkennen en met engagement, visie en doorzettingsvermogen te werk gaan, blijkt er nog steeds veel mogelijk.


Programma
moderator: Ariane van Dijk

15.00 Welkom door Ariane van Dijk

15.05 Key-note door Marleen Hermans hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap, TU Delft

15.15 Presentatie Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich op het schaalniveau van interieur, gebouw en wijk?

15.50 Presentatie Jacqueline Bouts directeur en initiatiefneemster Xenia, winnaar van de Hedy d’Ancona-prijs 2016

15.55 Presentatie Pieter van den Berg, oncoloog van het Tergooi Ziekenhuis en initiatiefnemer van de Chemotuin, een genomineerd project voor de Hedy d’Ancona-prijs 2016

16.00 Pauze, inclusief bezoek aan de tentoonstelling Intensive Care

16.30 Presentatie Van Zorg naar Werk

Gezond of ziek zijn arbitraire begrippen. De ervaring van ziekte is dikwijls een heel andere dan een professional diagnosticeert. Diagnoses kunnen ook stigmatiseren en ‘de verzorgde mens’ afhankelijk laten voelen. Buro MAAN en Studio STIX onderzochten in samenwerking met maatschappelijk partners de helende werking van het werk en ontdekten dat ziekte geen beletsel zou moeten vormen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.

16.50 Presentatie Wim Nap, Bakkerij Vlinder

In Bakker Vlinder werken cliënten van zorginstelling Middin: mensen met een verstandelijke, geestelijke of meervoudige beperking. Ze ontwikkelen er vakvaardigheden en een goede werkhouding.

17.00 Einde


Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ‘Who Cares’ met uw naam, organisatie en functie. We ontvangen uw RSVP graag uiterlijk 15 oktober 2016.

Nieuwsbrief Zorg
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die het Stimuleringsfonds organiseert met betrekking tot zorg? Meld u aan voor de nieuwsbrief Zorg door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. nieuwsbrief zorg.

meer agenda

2015009BK121411.jpg
t/m28mei

Tentoonstelling

Rafelranden van Schoonheid

3 december 2016 t/m 28 mei 2017
TextielMuseum, Goirkestraat 96, Tilburg


Het collectie-opdrachtenbeleid van het TextielMuseum biedt kunstenaars en vormgevers de mogelijkheid tot onderzoek en experiment. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Rafelranden van Schoonheid'. Deze expositie toont textiele installaties, interactieve beelden en films van Heringa/Van Kalsbeek, Bart Hess, Nan Groot Antink, Tanja Smeets en Karin van Dam.
Zachtroze silicone zakken, verbonden met harige koorden, kronkelen subtiel. De beweging verhevigt als je nadert. Dit werk van Bart Hess is een van de werken die in opdracht van het TextielMuseum zijn ontwikkeld. De werken balanceren op de grens van aantrekking en afstoting.

Het TextielMuseum wordt ondersteund vanuit de regeling Activiteitenprogramma's.
website
flextestroccsweb1.jpg
15jun

i.s.m de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW

Conferentie Leeromgeving van de toekomst

12.30-18.30 uur
Koning Willem I College, Den Bosch


LET OP: vanwege grote belangstelling is de aanmelding van dit event helaas gesloten.

Hoe kunnen schoolgebouwen de innovatie in het beroepsonderwijs optimaal faciliteren? Deze vraag staat centraal in de conferentie Leeromgeving van de Toekomst op donderdag 15 juni 2017 in Den Bosch. De conferentie is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.
Het beroepsonderwijs speelt met andere vormen van leren in op de toekomst. We zien steeds meer hybride vormen van onderwijs ontstaan, waarbij onderwijs, beroepspraktijk en maatschappij bij elkaar komen. Ook (nieuwe) technologieën spelen hierbij een rol. Deze veranderingen hebben directe invloed op het ruimtelijke ontwerp van het beroepsonderwijs.

Ontwikkeltraject
Deze conferentie vindt plaats in aanloop naar het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst, dat van start gaat in het najaar van 2017. In dit traject zullen ontwerpers - met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - samen met scholen werken aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht mbo. Scholen die geïnteresseerd zijn in deelname aan dit ontwikkeltraject kunnen zich tijdens de conferentie inschrijven.

Programma
Dagvoorzitter: Chris Sigaloff

12.00 uur: inloop met koffie en broodjes
12.30 uur: welkom Jeanette Noordijk, Koning Willem I College
12.50 uur: opening minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13.00 uur: key-note Henk Oosterling, filosoof en oprichter Vakmanstad
13.30 uur: pauze
14.00 uur: eerste deelsessie (6 sessies, circa 30 personen/sessie)
15.15 uur: pauze
15.45 uur: tweede deelsessie (6 sessies, circa 30 personen/sessie)
17.00 uur: wrap up
17.30 uur: borrel
18.30 uur: einde

Deelsessies (u kunt max. 2 sessies bijwonen):
Sessie 1 - De online en offline leeromgeving (volgeboekt)
Sessie 2 - Ruimte om te leren én te werken (volgeboekt)
Sessie 3 - De pop-up leeromgeving: flexibiliteit van de huisvestingsvoorraad
Sessie 4 - Plekken voor ondernemerschap
Sessie 5 - Maatschappij als leeromgeving
Sessie 6 - De regio als leeromgeving

Lees hier meer over de deelsessies

Aanmelden
LET OP: vanwege grote belangstelling is de aanmelding van dit event helaas gesloten.


Beeld: nieuwe kleinschalige hybride leeromgeving - ROC helpdesk (marco.broekman en Dingeman Deijs Architects).
placeholder.gif
15jun

Deelsessies conferentie Leeromgeving van de Toekomst

12.30 - 18.30 uur
Koning Willem 1 College, Den Bosch


Op donderdag 15 juni 2017 organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs de conferentie Leeromgeving van de Toekomst. Na de opening door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een key-note van Henk Oosterling, zal het publiek uit elkaar gaan in deelsessies. Hier leest u meer over de thema's van deze sessies.

LET OP: vanwege grote belangstelling is de aanmelding van dit event helaas gesloten.
DEELSESSIES:

Sessie 1 De online en offline leeromgeving
Gespreksleider: Dhoya Snijders (Stichting Toekomst der Techniek)|

In deze sessie richten we ons op de invloed van nieuwe technologie op de gebouwde leeromgeving. Als we kijken naar de voortschrijdende digitalisering rijst de vraag in hoeverre onderwijs nog afhankelijk is van tijd en plaats. Mogelijkheden van thuisonderwijs nemen toe. Toch leiden bovenstaande ontwikkelingen niet tot een afname in de behoefte aan onderwijsruimte. Sterker nog, de behoefte aan studiewerkplekken en ontmoetingsruimten neemt alleen maar toe. Hoe kunnen fysieke en digitale leeromgevingen elkaar optimaal ondersteunen?

Sessie 2 Ruimte om te leren én te werken
Gespreksleider: Erica Aalsma (De Leermeesters)/Ilya Zitter (HU)

Hybride leeromgevingen sluiten aan bij een steeds groter wordende behoefte aan het samengaan van onderwijs, beroepspraktijk en maatschappij. Een hybride leeromgeving vraagt echter om een ander ruimtelijk ontwerp. Hoe kan er binnen de grenzen van het schoolgebouw worden (her)ontworpen, zodat uitwisseling tussen school en het (regionale) bedrijfsleven optimaal wordt benut? Belangrijk is om steeds te kijken vanuit deze twee invalshoeken: vanuit het onderwijs én vanuit de beroepspraktijk.

Sessie 3 De pop-up leeromgeving: flexibiliteit van de huisvestingsvoorraad
Gespreksleider: Marleen Hermans (TU Delft)

In deze sessie bespreken we de mogelijkheden voor een flexibele huisvestingsstrategie waarin onderwijs meer integraal onderdeel wordt van de stad. Door (tijdelijke) leer-/werkplekken in de stad vorm te geven ontstaat een op maat gevormd en flexibel systeem, dat snel kan reageren op de hoge dynamiek van de economie, de maatschappij en het beroepsonderwijs. Wat zijn de consequenties van dergelijke hybride leeromgevingen op de vastgoedportefeuille en het portefeuillebeleid van onderwijsinstellingen?

Sessie 4 Plekken voor ondernemerschap
Gespreksleider: Vera de Jong (urban connectors)

Succesvolle creatieve makers zijn steeds vaker als hybride ondernemers actief. Deze creatieven verkiezen flexibiliteit boven een baan en werken in wisselende multidisciplinaire projectteams samen met andere (creatieve) professionals. Zij werken op basis van hun eigen verhaal, skillset en netwerk aan verschillende typen projecten waarmee zij hun inkomen bij elkaar verdienen. In welke leeromgeving kunnen MBO’ers zich doorontwikkelen tot succesvolle co-creërende makers en toekomstbestendige hybride ondernemers? In deze sessie bespreken we enkele vernieuwende voorbeelden van ondernemende leeromgevingen waarbij kwaliteit, netwerken, en peer-learning centraal staan.

Sessie 5 Maatschappij als leeromgeving
Gespreksleider: n.t.b.

In deze sessie richten we ons op de maatschappelijke meerwaarde van het beroepsonderwijs. In de zorg, juridische hulpverlening of vluchtelingenbeleid zijn werkplekken waar MBO-leerlingen met jonge en frisse energie initiatief kunnen nemen. Daarvoor is wel een nieuwe vorm van onderwijs nodig, waarbij intrinsieke motivatie en flexibiliteit centraal staan. Niet het klassikale lesmodel maar juist individuele leerroutes in de praktijk zijn hierbij van belang. Wat is hiervoor de ideale werk- en leeromgeving?

Sessie 6 De regio als leeromgeving
Gespreksleider: n.t.b.

Ook op regionaal niveau kunnen nauwe samenwerkingen tussen bedrijven, docenten en leerlingen de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Tegelijkertijd kan intensieve samenwerking de innovatiekracht van regio’s versterken. Op welke manier kunnen deze regionale samenwerkingen ruimtelijk ingepast worden?


Aanmelden

LET OP: vanwege grote belangstelling is de aanmelding van dit event helaas gesloten.

Bekijk hier het volledige programma van het de conferentie.
oodementieindeopenbareruimte.jpg
20jun

Eindpresentatie Dementie in de openbare ruimteHoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? En hoe stimuleren we ontmoetingen in de buitenruimte? Op 20 juni presenteren acht ontwerpers de resultaten van het onderzoektraject Dementie in de openbare ruimte.
Het Stimuleringsfonds stelde acht ontwerpers in staat deel te nemen aan het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte. Binnen dit traject werkten zij de afgelopen maanden samen met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals aan verbeteringen in de leefomgeving van mensen met dementie in de Rotterdamse wijken Ommoord en Ijsselmonde.

Op dinsdag 20 juni vindt een rondleiding plaats langs de mock-up interventies die de ontwerpers introduceerden in de openbare ruimte. In de oplossingen komen elementen terug van oa. nudging (een vorm van gedragsbeïnvloeding waarbij gewenst gedrag aantrekkelijk wordt gemaakt), het ritme van de stad en storytelling.

Programma
12:00 Ontvangst
12.30 Lezing
13.00 Rondleiding Meerweide – IJsselmonde
14:00 Vervoer naar Ommoord
15:00 Rondleiding Gerard Goosenflat – Ommoord
16.00 Rondetafelprogramma
16:30 Feestelijke afsluiting

NB: volledig programma volgt.

Dementie in de openbare ruimte
De groep ouderen in de stad wordt steeds groter. Dit vraag op sommige gebieden een andere inrichting van de stad. Een stad waar het mogelijk is om je vragen twee, drie of vier keer te stellen. Een stad waar het stoplicht net wat langer op groen staat. En waar een blokje om makkelijk kan als je wat slechter ter been bent. Om te zorgen dat het tempo van de stad ook past bij de groeiende groep mensen met dementie, zoeken ontwerpers naar nieuwe oplossingen in de woonomgeving.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door uiterlijk 8 juni een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. Aanmelding Dementie in de openbare ruimte.
(De exacte locatie volgt via de mail na aanmelding.)
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/who_cares/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=5
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/rafelranden_van_schoonheid/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/conferentie_leeromgeving_van_de_toekomst/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/deelsessies_conferentie_leeromgeving_van_de_toekomst/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/eindpresentatie_dementie_in_de_openbare_ruimte/
)

het fonds

subsidies

actueel

freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
duranlantinkweb.jpg
In de eerste ronde van 2017 zijn binnen de Deelregeling Vormgeving elf projecten gehonoreerd. Met de selectie wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de diverse doelstellingen van de reg... meer >
009representatieveafbeelding.jpg
In de eerste ronde in 2017 van de Non-fictie Transmediaregeling - de gezamenlijke regeling van het Filmfonds en het Stimuleringsfonds - zijn zes producties ondersteund. Met de selectie heeft de commi... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
loader
loader
loader
totalload:1495810468.4276t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/who_cares/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=5
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/rafelranden_van_schoonheid/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/conferentie_leeromgeving_van_de_toekomst/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/deelsessies_conferentie_leeromgeving_van_de_toekomst/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/actueel/agenda/eindpresentatie_dementie_in_de_openbare_ruimte/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)