stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Modality Work Group
Modality_Jeff_Carey_performing_photo_Till_Bovermann.jpg

Deelregeling E-cultuur Evenement

Modality Work Group

Nescivi, 2013

€6.027
‘Modality’ is een toolkit ter ondersteuning van het gebruik van digitale technologie in geluidskunst en muziek. In combinatie met Supercollider kan Modality worden gebruikt om gepersonifieerde muziekinstrumenten te ontwikkelen. Daarnaast biedt Modality een interface waarmee verschillende DIY systemen en sensoren centraal kunnen worden aangestuurd. Nescivi organiseert een serie expertmeetings rondom Modality, het doel van de expertmeetings is tweeledig: De werkgroep wil de Modality toolkit verder ontwikkelen en daarnaast kennisuitwisseling bevorderen tussen ontwikkelaars, kunstenaars en muzikanten die met de toolkit werken. De deelnemers werken gezamenlijk in een serie workshops, expertmeetings en performances aan nieuwe toepassingen van de software. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Helsinki, Bergen en Kopenhagen.
afgerond: juni '14

website

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling E-cultuur Startsubsidie

Biomediating Missile

Jos Volkers, 2016

€7.500
Het project behelst het bouwen van een object in de vorm van een V2 raket, bestaande uit lokale, natuurlijke hulpstoffen, in samenwerking met traditionele beoefenaars van Roemeense volkskunst. Het project wordt ontwikkeld in het kader van de door Volkers opgerichte fictieve onderneming Ecological Space Engineering, die zich bezig houdt met speculatief design voor het verbeteren van de leefkwaliteit op aarde. De raket wordt daarmee een symbool voor de staat van de wereld en verwijst naar de ecologische crisis, technologie, oorlog en de rol van de mens. Het hoogtepunt van het project wordt het transport van Roemenië naar West-Europa en het tonen van de installatie op verschillende festivals. De startfase wordt benut om het projectplan verder uit te werken en inhoudelijke- en financiële partners aan het project te verbinden.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling E-cultuur Evenement

New Media Conference: Storytropolis

Cinekid, 2016

€35.000
Stichting Cinekid beoogt met het New Media Conference: Storytropolis het bestaande programma Cinekid for Professionals te verdiepen. De aanvraag heeft betrekking op vier onderdelen: een apart nieuwe media onderdeel tijdens de Professionals Conferentie waar de kunstenaars van het Medialab aan het woord komen; een publicatie ‘Storytropolis’; een masterclass voor professionals in het werkgebied en een e-publicatie platform om de resultaten van de conferentie en het project te delen met een groter publiek. Het doel is een groter maatschappelijk draagvlak te creëren en hiermee de (inter)nationale discussie over technologie, mediakunst en design te stimuleren en te bestendigen voor een langere periode dan de duur van het Medialab. Hiervoor wordt samengewerkt met Domein voor Kunstkritiek, Publisher Lab, Universiteit Utrecht en zo mogelijk met kunstenaars als Loop.pH, Marshmallow Laser Feast, James George en Ruairi Glynn.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling E-cultuur Programma

At work. If you are so smart why are you so poor?

Selby Gildemacher, 2016

€25.712
Hackers & Designers is een cross-disciplinaire community van makers, ontwerpers en technici. Van 25 juli tot 5 augustus organiseert het collectief de tweede editie van het Hackers & Designers Summer Academy. De groep van Nederlandse en internationale deelnemers krijgt nieuwe tools aangereikt en wordt uitgedaagd nieuwe netwerken te creëren en samenwerkingen aan te gaan. Het programma omvat lezingen, workshops en films. Buiten de workshops zijn veel onderdelen ook voor een breder publiek toegankelijk. Het programma wordt ontwikkelt in samenwerking met De Waag Society. Verschillende opleidingen, waaronder het Sandberg Instituut en de Willem de Kooning Academie zijn betrokken bij de communicatie rondom het programma.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling E-cultuur Startsubsidie

Sensory Cartographies

Sissel Marie Tonn-Petersen, 2016

€7.440
Sissel Marie Tonn-Petersen en Jonathan Reus vragen een startsubsidie voor het project Sensory Cartographies. Samen ontwikkelen zij een collectie van sonische, draagbare voorwerpen met als doel gebruikers een nieuwe perceptie op cartografie te geven. Zij beogen signalen uit de natuur die doorgaans niet waarneembaar zijn zintuigelijk tastbaar te maken, zoals het geluid van trillingen van de aarde. De startfase van het project bestaat uit onderzoek en het ontwikkelen van een totaalvisie. Tonn-Petersen en Reus werken hiervoor samen met onder andere Alice Smiths van Zone2Source, verantwoordelijk voor een expositie en verwante activiteiten, en Simon Claessen en Marije Baalman als technische partners.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling E-cultuur AV productie

Huil van de Wolff

Muziekgebouw aan 't IJ, 2016

€20.000
‘Huil van de Wolff’ is een interactieve geluidsinstallatie ter nagedachtenis van Jan Wolff, oprichter en oud-directeur van Muziekgebouw aan ’t IJ. De installatie laat een compositie horen die, onder invloed van meteorologische data van het IJ, wordt getransformeerd. Windsnelheid, temperatuur en stroming modificeren de compositie waardoor telkens afhankelijk van de weersomstandigheden een nieuw klankspectrum wordt gecreëerd. De compositie bestaat uit twee geluidselementen: het huilen van een wolf en de scheepshoorn van Jan Wolff’s boot. Martijn Padding, Johan van Kreij en René Bakker nemen respectievelijk compositie, onderzoek/ontwikkeling en vormgeving van de installatie voor hun rekening. De Huil van de Wolff is iedere 22ste van de maand te horen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

loader
StimuleringsfondsopeningHannekeWetzer2.jpg
Minister Jet Bussemaker opent drie tentoonstellingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zaterdag 22 oktober 2016. Het fonds presenteert het werk van bijna 80 talentvolle en gevestigde on... meer >
INPOCampaignimagelandscape2.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week 2016 het werk van 32 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. De tentoonstelling is... meer >
4197MONGetaGrantgroen.gif
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor net afgestudeerde kunstenaars en ontwerpers. Zoek j... meer >
loader
loader
MakingSchoolwebsite_th.jpg
[email protected]: expo & events
IntensiveCarepersbeeldlandscapelores_th.jpg
[email protected]: expo & events
loader